Osobnosti

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Chilónis

Tagged:

Rád bych poukázal na ženu ze 3.stol. př.n.l., která projevila jak lásku k otci, tak zároveň lásku k manželovi. 
K moci se dostal ve Spartě Ágis a stal se králem, vyhnal Leonida, který měl dceru jménem Chilónis.Chilónis měla za manžela Kleombrota, který se podílel na vyhnání jejího otce a svého tchána a vládl spolu s Ágidem. A právě když byl vyhnán Leonidas, z lásky k otci ho následovala i jeho dcera Chilónis. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 2.5 (2 votes)

Kleomenés - poslední Sparťan 235 př.n.l.- 222 př.n.l.

Ve svém příspěvku jsem zmínil spartského krále Leonida, který nechal popravit Ágida. Leonidas měl syna, který se jmenoval Kleomenás. Ten si vzal za manželku bývalou manželku Agídovu. A z jejího vyprávění o Agídovi začal tohoto muže obdivovat a také napodobovat. Odvrhl přepych a začal žít spartským životem. Obnovil staré zákony, rozdělil znovu půdu, což se neobešlo bez střetů bohaté vrstvy a zrušil dluhy.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.5 (2 votes)

Sulla

Pocházel z patricijské rodiny, ale jeho otec byl vyloučen ze stavu senátorského, když se zjístilo, že má více stříbra než se mohlo vlastnit. 
 Sulla byl lidový člověk. Nejvíce miloval komedianty, se kterými trávil mnoho času. Samozřejmě, že mu to mnozí vyčítali pro jeho postavení, ale v dokonalosti je vždycky část nedokonalosti a to právě činí dokonalost dokonalou 
Byl velkým milovníkem nejen žen, ale také i mužů. Měl vztah s bohatou ženou, která měla lehké mravy a když zemřela z lásky k němu mu přenechala celý svůj majetek. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 1 (2 votes)

Marcus Crassus

 Crassus byl asi nejvíce znám tím, že uhasil spartakovo povstání a poslal Hádovi římské legie v bitvě u Karrh. Potlačeni vzpoury v Itálii mu spíše spadlo do klína, protože se v té době nenacházel v Itálii žádný vojevůdce. Pompeius i Caesar byli totiž mimo Itálii. Až ke konci vzpoury se objevil v Itálii Pompeius a zničil v podstatě prchající otroky. Ale o tom bych nechtěl dnes psát.
Otec Marca byl Censor a protože vyrůstal v domě svých dvou bratrů kde se střídmě požívala strava, nesl si tento zvyk po celý život.

Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Demosthenés (384-322 př.n.l.)

 Nejslavnější řečník starověku a málokdo by v jeho mládí věřil, že bude tak slavný. Sám měl totiž jistou vadu řeči a pokaždé když se pokoušel mít na veřejnosti proslov, byl lidmi vypískán. Až si ho všiml herec, jeho dobrý přítel Satyros, vysvětlil mu, že pouze složit proslov nestačí, ale také je důležitý přednes a gestikulace. Začal cvičit a aby všechcen čas trávil studiem řečnictví, oholil si půl hlavy, aby se styděl vyjít na veřejnost a místo toho studoval. Demosthénovi se údajně vyčítá to, že pokud si nepřipravil proslov, na shromážděních mlčel.

Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Cicero (106-43 př.n.l.)

 Matka jeho Helvia pocházela ze vnešeného rodu, nicméně o jeho otci se moc toho neví. Narodil se 3.ledna, podle starého římského kalendáře den, kdy se Římané modlí a obětovali bohům za císaře. Málokdo ví, že Cicero byl i básník, ale díky tomu, že se objevilo později mnoho vynikajících tvůrců, jeho sláva zmizela. Již v dětství se projevili jeho schopnosti si vše zapamatovat, byl natolik v dětství již vzdělaný, že dokonce rodiče jeho spolužáků se chodili na Cicera do školy dívat. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (2 votes)

Cato Utický

 Pokud bych měl nalézt nějaký vzor, tak by to jistě byli dva muži. První by byl Seneca a druhy Cato Utický. Právě Catonovi bych chtěl věnovat pár myšlenek, které mne osobně nejvíce zaujaly. Představme si člověka, který se nedá pohnout ani velkým štěstím ani velkým neštěstím, tak na mne působil Cato. Jeho vrozený smysl po spravedlnosti a čest ho samozřejmě zavedl k stoické filosifii, která mu byla morální oporou v dobách, kdy se o republiku rvali dva vlici, Pompeius a Caesar. Každý zvlášť a stojíce proti sobě by sotva dokázali ovládnout Řím, proto se dohodli, že si rozdělí moc a nechali se zvolit konsuly. Cato jako jeden z mála tušil, že se jak Pompeius tak i Caesar pokouší zrušit ústavu a nastolit monarchii.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.4 (5 votes)

Marcus Antonius byl ovládán vášněmi a nikoli rozumem

GAIUS IVLIVS CAESAR si vybral MARCA ANTONIA pro jeho statečnost a pro jeho dobré schopnosti velet. Brzy se ukazoval po Caesarově boku. Když ale Caesar bojoval v Africe proti Scipionovi a Catonovi, nechal Antonia v Římě, aby udržoval pořádek. To se Antonia dotklo, neboť raději chtěl trávit čas na bitevním poli než v Římě. Marcus Antonius sice byl dobrým vojákem, ale špatným vladařem, neboť v dobách kdy vládl, propadal častému pití a bujarému sexuálnímu životu.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.5 (2 votes)
Syndikovat obsah