Osobnosti

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

O autorovi

Tagged:

Dorry MajznerDorry Majzner (*1977)

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (5 votes)

Rozhovor s předním překladatelem Antické knihovny profesorem Pavlem Olivou

Profesor Pavel Oliva a Dorry MajznerRedakce Portálu Antika navštívila jednoho z předních překladatelů Antické knihovny Univ. prof. PhDr. Pavla Olivu a udělala s ním rozhovor na témata týkající se antiky. Otázky pokládal Dorry Majzner, autor mnoha článků o starověku.

Co Vás pane profesore vlastně přivedlo k zájmu o antiku?

Tuto otázku mi položila již řada lidi. Bylo to přes filologii. Chodil jsem na gymnasium na Žižkově, kde jsem studoval od roku 1934 až do 1940, odkud mě pak pro svůj původ vyhodili. Vzpomínám si na vynikající učitele tohoto gymnasia, kteří mě velmi oslovili. Profesorem řečtiny byl Kamil Fürst, který napsal řadu učebnic řečtiny i latiny. Byl to člověk, který vyvíjel badatelskou práci. Na latinu jsem měl dva výborné učitele, Jakubce a Kovaříka, oba vynikající latináři. Protože jsme měli ve škole latinu i řečtinu každý den, stala se součástí mého života. Tehdejší profesoři nás na gymnasiu naučili více, než se dnes mohou naučit studenti na vysoké škole. Od čtvrtého ročníku gymnasia jsem věděl, že budu studovat klasickou filologii.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.5 (11 votes)

Flavius Claudius Julianus

JulianusCísař Julianus procházející se po Konstantinopoli sní o staré slávě Říma, kterému vládli bohové. „To oni vyzvedli Řím k nebesům a Galilejský ho nyní uvrhl do chaosu“, uvažoval ve svém srdci. Je na čase otevřít opět chrámy bohů.

Čtvrté století se stalo symbolem mnoha změn římské říše. Římané museli zápolit s germánskými kmeny, které neustále pronikaly přes řeku Rýn na římské území. Obččanskými válkami vysílená říše zažívala ekonomickou nestabilitu. Císař Constantin Veliký zrovnoprávnil v roce 313 Milánským ediktem křesťany s pohany a započal tak odpočet konce „starého řádu“. Do této pohnuté doby se narodil Flavius Claudius Julianus, který se pokusil zabránit postupnému odumírání pohanského světa.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.4 (9 votes)

Plinius Mladší o Pliniovi Starším

Plinius StaršíVše lidské jednoho dne zmizí ve smršti času a v lidské paměti zůstane jen ten, kdo svěří své myšlenky peru. Nesmí se však jednat o ledajaké myšlenky, ale o takové, které podnítí lidského ducha k růstu. Takové myšlenky jsem našel u svého strýce a proto jsem se ho rozhodl perem zvěčnit.

Můj strýc Gaius Plinius Secundus se narodil v devátém roce panování císaře Tiberia (v roce 23) ve městě Como v severní Itálii. 82 let před narozením mého strýce založil Como Gaius Iulius Caesar jako město s pestrým složením obyvatelstva, ve kterém žilo mnoho řeckých aristokratických rodin. Možná každodenní styk s řeckým duchem strýce přivedl k jeho jediné lásce (nikdy se neoženil), totiž k badatelské činnosti.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.9 (7 votes)

Klement Alexandrijský: Pobídka Řekům

Klement Alexandrijský (kolem 150 - 215) byl nejvýznamnějším z křesťanských apologetů 2.-3 století

V mládí se horlivě zabýval platónskou filosofii. Pak se ale obrátil ke křesťanství a odešel z Athén, aby se učil u významných křesťanských učitelů v Řecku a Itálii. Nakonec se usadil v egyptské Alexandrii, kde se učil u Pantaina Alexandrijského, představitele křesťanské alexandrijské školy. Když se po Pantainově smrti rozhodovalo kdo bude jeho nástupcem, stal se kvůli své vzdělanosti adeptem na představitele školy a v roce 200 byl nakonec vybrán.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.8 (8 votes)

Sókratés, obětní beránek athénské demokracie

Stráže odvádějí Sókrata do vězení. Muž, který přežil války a tyranii, nemohl žít v klidu v demokratickém státě. Je odsouzen k trestu smrti, protože ve svobodné obci svobodně myslel.

5. století př. n. l. bylo nejdůležitější období řeckých dějin. Probíhaly řecko-perské války, po kterých se Athény staly jedním z dominantních měst v Řecku. V polovině století vládl v Athénách Periklés, který pozvedl moc Athén a vytvořil tak město, které se mohlo pyšnit svou architekturou i vzdělaností. V druhé polovině 5. století začala peloponéská válka, která ukončila hegemonii Athén v Řecku.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.4 (455 votes)

Gaius Petronius (kolem roku 27 n.l - 66 n.l.)

Pravděpodobně si vzpomeneme na film Quo Vadis od polského režiséra Jerzyho Kawalerowicze. V tomto filmu vystupuje osoba milující požitkářství, Petronius zvaný "elegantiae arbiter – rozhodčí ve věcech vkusu", který nakonec spáchal sebevraždu, aby unikl Neronově hněvu. Kdo však ve skutečnosti byl tento Petronius? Ačkoli se o jeho životě toho moc nedochovalo, budu se vám snažit přiblížit jeho život.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.9 (9 votes)

Nešťastné přehmaty Marca Antonia

Tagged:

Marcus Antonius (83 př. n. l. – 30 př. n. l.) se během své vojenské kariéry brzy začal objevovat po boku Gaia Julia Caesara. Bojoval s ním v Gálii, pak ho Caesar zanechal v Římě kde udržoval pořádek, zatímco Caesar bojoval v Africe proti Catonovi. Cassius i Brutus často uvažovali, zda zabít spolu s Caesarem i Antonia, neboť měl velkou podporu u vojska. Byl to jistě muž, kterému nechyběla statečnost. Ale byl i politikem? 

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (6 votes)
Syndikovat obsah