Vojenství

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Občané ve zbrani

Tagged:

Mezi římskými legionáři a vzbouřenými otroky zuří krvavá bitva. Když se však otroci chtějí zmocnit znaku orla, symbolu věrnosti a hrdosti římské legie, vzplane kolem něj vášnivý boj, ve kterém jako by legionáři necítili bolest ani strach ze smrti. V tuto chvíli nezáleží na životě, ale pouze na cti.

Římské legie se mohly díky svým vojenským úspěchům považovat za nejlepší armádu starověku. Poradila si jak s hordou barbarů valící se jak povodeň na římské štíty, tak s obávanými řeckými falangami.

<--break- />

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.1 (52 votes)

Titus Pullo a Lucius Vorenus v galské válce

Kdo by neznal Tita Pulla a Lucia Vorena z televizního seriálu Řím. Režiséři seriálu si nevybrali Tita Pulla a Lucia Vorena jen tak náhodou. Gaius Iulius Caesar se o těchto dvou statečných vojácích jmenovitě zmínil ve svých zápiscích o Válce galské. Režiséři se nechali unést fantazií a udělali z těchto dvou hrdinů ústřední postavy seriálu.

Římské legie 218 př. n. l. - 453 n. l.

Tagged:

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)

Řím a jeho expanze

Tagged:

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (3 votes)

Strava v římské armádě

Jednou z největších starostí římského velitele na tažení byla nutnost udržovat armádu adekvátně zásobenou. I v době míru vyžadovalo zásobování armády v jejích posádkách značné úsilí. Standardní součástí vojákova platu byly srážky za jeho jídlo, a bylo důležité, jak pro morálku, tak pro zdraví a efektivitu armády, aby byly skutečně vydávány odpovídající příděly. Literární zdroje naznačují, že hlavními složkami armádní stravy bylo: obilí (obvykle pšenice), maso (především slanina), sýr a kyselé víno (ACETUM), ne "skutečné" víno (vinnum), často zelenina a také luštěniny. Bylo spočteno, že každý římský voják spotřeboval ročně cca třetinu tuny obilí a to že potřebovalo cca 0,4 m3 místa v sýpce. Caesar, když hovoří o zásobách jídla, vždy používá slovo FRUMENTUM.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.7 (19 votes)

Vyznamenání římské armády

Vojenská vyznamenání (dona militaria): Náhrobní kameny důstojníků často zobrazují důstojníky s jejich vyznamenáními. Do poloviny druhého století se odměny za statečnost a výjmečné skutky vyvinuly do ustáleného systému odstupňovaného podle hodností. Výjimkou byly zlaté nebo stříbrné koruny (coronae) udělované původně za konkrétní činy jednotlivců, např. corona muralis pro prvního, kdo vstoupil do obléhaného města nebo corona valaris za podobný úspěch proti nepřátelskému táboru. Občanská koruna (corona civica) byla udělována za záchranu života spoluobčana a byla vyrobena z dubových listů. Nejstarší koruna byla corona aurea, v podobě vavřínového věnce s dlouhými stužkami, ale za časů císařství byla považována za nejnižší z těchto vyznamenání.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.2 (9 votes)

Platy v římské armádě

Platy vojáků jsou, z dnešního pohledu, jedním z nejobtížněji pochopitelných aspektů služby v tehdejší armádě. První obnos peněz, který rekrut obdržel bylo *viaticum. Zachovaly se nám záznamy o rekrutech, kteří vstoupili do pomocných sborů a obdrželi 3 *aurei* (75 *denarii*). V případě legií se nám, bohužel, o tomto nedochovaly žádné jednoznačné důkazy, ale obecně se předpokládá že *viaticum* za vstup do služby mělo stejnou výši. Věří se, že alespoň do vlády císaře Septimia Severa zůstávalo *viaticum* na úrovni 75 *denarii*.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.8 (4 votes)

Římská říše

Tagged:

Empire Romain ; Honneur aux armées romaines
Uploaded by super_newbie_pro

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.1 (8 votes)
Syndikovat obsah