Latest albums

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
A total of 18 albums, 196 imageView images

Kerameikos

HypatiaPublished in 6 Bře 2009 - 9:50dop.A total of 11 images
Kerameikos byl hlavním hřbitovem starověkých Athén. Dnes je poklidným málo navštěvovaným místem, které poskytuje dostatek klidu k přemítání nejen o starověku, ale i o obecných otázkách života a smrti. Vnímajícímu člověku nedá příliš práce, aby si zde představil Perikla, pronášejícího svou slavnou řeč nad mrtvými a povzbuzujícího občany ke společnému boji s nepřítelem. Za vidění určitě stojí asi stometrový úsek tzv. Ulice Hrobů. Její výstavba začala už ve 4. stol. př. n. l. Po obou jejích stranách stojí hroby zámožných Řeků. Například hrob Dionýsia z Kollytosu kryla sloupová stéla, která nesla mohutného býka z pentelického mramoru. Jiné, jednodušší stély jsou mnohem dojemnější.

Fórum Romanum v Athénách

HypatiaPublished in 3 Bře 2009 - 7:26dop.A total of 17 images
Pokud si myslíte, že Fórum Romanum bylo pouze v Římě, nemáte tak docela pravdu. Římská tržiště (jak by se fórum dalo také přeložit), vyrůstala za římského panování po celém tehdy známém světě. Jedno takové fórum se nacházelo i v Athénách. Leželo na východ od staré agory, těsně pod Akropolí. O jeho vybudování se zasloužili Caesar a Augustus mezi lety 19-11 př. n. l. Jeho hlavní součástí byla obdélníková budova (111x98m) s otevřeným prostranstvím, které obklopovala iónská kolonáda s obchody, skladišti a kašnou. Fórum mělo dva hlavní vstupy. Do dnešních dnů se poměrně dobře zachovala tzv. Brána Athény Archegetis, darovaná městu Caesarem a Augustem. Bránu tvoří čtyři dórské sloupy, které podpírají trojúhelníkový štít.

Chrám Dia Olympského v Athénách a okolí

HypatiaPublished in 2 Bře 2009 - 12:57 odpoledneA total of 9 images

Chrám Dia Olympského v Athénách byl vůbec největším chrámem v Řecku. Diovi ho roku 131 n. l. zasvětil římský císař Hadrián. Na délku měřil přes 110 metrů a na šířku skoro 50. Z původních 104 sloupů se jich do dneška zachovalo pouze patnáct. Přesto působí momumentálním dojmem i dnes.

Římský pahorek Palatin

Dorry MajznerPublished in 30 Led 2009 - 9:18dop.A total of 20 images

Palatin byl hned vedle Kapitolu nejznámější pahorek ze sedmi pahorků v Římě. Zde byly Augustem, Tiberiem, Caligulou, Neronem a Flaviovci vybudované císařské paláce. Paláce jsou ve zříceninách, ale díky rozsáhlé práci archeologů se podařilo sestavit obraz palácové zástavby. Na severozápadě pahorku se nacházel Tiberiův palác. Neronův "zlatý dům" byla pravděpodobně ohromná villa s rozsáhlými loukami, háji a zahradami, uprostřed nichž stál přepychový palác. V podzemí, východně od Kolosea, se zachovaly zbytky tohoto velkého komplexu.

Delfský stadion

HypatiaPublished in 17 Lis 2008 - 2:28 odpoledneA total of 6 images
Delfský stadion je nejlépe zachovaným antickým stadionem vůbec a představuje takřka nedostižný vzor starověké sportovní architektury. Na rozdíl od stadionu olympijského nemusel být ten delfský od základů obnoven, stačilo ho jen odkrýt, poněkud vyspravit a objevil se v takřka původním stavu. Ovšem při zemětřesení na začátku 20. století se nešťastnou náhodou celá jeho levá polovina zřítila a dodnes leží nezrestaurována. Stadion, vybudovaný na umělé terase v úbočí skalní stěny vysoko nad svatyní, sloužil pochopitelně sportovnímu zápolení. Stavba, pocházející z 5. stol. př. n. l. byla původně bez sedadel – ty dal pořídit až koncem první poloviny 2. stol. př. n. l. Herodes Attický.

Delfské divadlo

HypatiaPublished in 17 Lis 2008 - 1:54 odpoledneA total of 5 images
Delfské divadlo, stojící na severozápadě posvátného okrsku, bylo postaveno ve 4. století př. n. l. a zhruba o dvě stě let později znovu přestavěno králem Pergamu, Eumanidem II. Konečné podoby se mu dostalo až za časů římských. Skládá se ze scény, orchestry a hlediště s třiceti pěti řadami, které pojmou zhruba 5000 diváků. Ve starověku bylo zakončeno budovou, sloužící současně jako kulisa pro dramatická a hudební vystoupení a současně coby šatna pro herce. Z horních řad divadla je výborná vyhlídka na celé Delfy i jejich okolí.

Koloseum

Dorry MajznerPublished in 31 Říj 2008 - 5:07 odpoledneA total of 10 images

Koloseum - nejvýznamější arénu v Římě - nechal postavit roku 72 n. l. císař Vespasianus. Název Koloseum je zřejmě odvozen od kolosální sochy císaře Nerona, která stála poblíž amfiteátru. Stavba měla 80 vchodů, které umožňovaly pohodlný přístup pro 50 tisíc diváků gladiátorských her. Vnitřní chodby byly navrženy tak, aby se lidé, přicházející mnohdy ve velkých chumlech, mohli usadit do deseti minut od příchodu.

Trajánova tržnice

Dorry MajznerPublished in 25 Říj 2008 - 9:57 odpoledneA total of 13 images

Trajánova tržnice postavená ve 2. stol. n. l. byla kdysi považována za div antického světa. Šlo vlastně o obdobu dnešního moderního nákupního centra a ve zdejších sto padesáti obchodech se prodávalo všechno od hedvábí a koření z Východu až po čerstvé ryby, ovoce a květiny. V tržnici se také rozdělovalo obilí. Na příděl pšenice měl nárok každý občan. Bezplatné příděly měly zamezit hladu a tím i sociálním nepokojům.