Press "Enter" to skip to content

O autorovi

Dorry Majzner

Přes 20 let se zabývám studiem starověkého Řecka a Říma. Kvůli lepšímu pochopení kontextu historických událostí jsem podnikl také řadu cest po archeologických památkách v Řecku, Itálii, Sicílii, Turecku, Bulharsku, Sýrii a Libanonu. Mojí největší zálibou představuje stále rozšiřovaná knihovna antické literatury, která se může pochlubit opravdovými skvosty a do značné míry přispěla ke vzniku Kauzy Spartakus. V poslední době se zabývám vztahem mezi starověkou a naší současnou civilizací, která podle mého názoru nese podobné známky vnitřní sociální krize jako svět starého Říma před svým rozpadem. Své články jsem publikoval v časopise Živá historie a na Portálu Antika (www.spqr.cz).