Lucullus - umění skončit v čas

Lucullus (118-56 př.n.l.) byl konzulem v Římě a byl na straně Sully. Jeho jediné štěstí, že se nezapletl do občanských válek bylo, že vedl válku na Východě proti Mithridatovi. Vydobyl velká vítězství pro římskou říši a kdyby nebylo Pompeia, který se zasloužil o to, že ho z této války Řím odvolal, možná, že by i položil na kolena Peršany. Byl znám svou mírumilovností vůči dobytým územím a městům, kterým pomohl finančně znovu obnovit. Pravda, před jeho odvoláním ho armáda přestala poslouchat a plundrovala pak každé město, neboť propadla touze po zisku a nikoli po slávě. Pompeius pak dokočil jeho dílo a přemohl jak krále armenského tak i pontského, což se spíše dalo srovnat jen s úklidem, protože díky Lucullovi oba dva králové byli téměř zničeni. 
Po návratu do Říma, kde ho uvítaly spíše žaloby než velké triumfy, se zcela stáhl do soukromí a žil nákladným a přepychovým životem. Zajímal se o akademii, ale jeho chování spíše připominalo život epikurejce. Měl také štěstí, že zemřel ještě před tím, než začala občanská válka mezi Caesarem a Pompeiem.

 

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)