Chilónis

Tagged:

Rád bych poukázal na ženu ze 3.stol. př.n.l., která projevila jak lásku k otci, tak zároveň lásku k manželovi. 
K moci se dostal ve Spartě Ágis a stal se králem, vyhnal Leonida, který měl dceru jménem Chilónis.Chilónis měla za manžela Kleombrota, který se podílel na vyhnání jejího otce a svého tchána a vládl spolu s Ágidem. A právě když byl vyhnán Leonidas, z lásky k otci ho následovala i jeho dcera Chilónis. 
Po krátké době však nastal převrat a Leonidas se znovu vrátil i se svou dcerou. Kleombrotos, manžel Chilónidy, se ze strachu utekl schovat do Poseidónova chrámu. Leonidas rozezlen na svého zetě si šel pro Kleombrota do chrámu. Chilónis, dříve než bylo otci ubližováno, sdílela s ním to ubližování, a když převzal spolu s Agídem trůn její manžel Kleombrotos, odešla od něho a ošetřovala otce v neštěstí. Avšak poté co byl Kleombrotos svržen, dlela Chilónis spolu s Kleombrotem v chrámu jako prosebnice. Bylo ji vidět jak si usedla se svým mužem jako prosebnice, jak ho objímá pažemi a po každé straně má pod sebou jedno dítě. Tak docílila toho, že její manžel nebyl popraven, ale byl poslán do vyhnanství. Chilónis ho pak následovala i do tohoto vyhnanství.

 

Váš hlas: Žádná Průměr: 2.5 (2 votes)