Press "Enter" to skip to content

Kdo jsem

Webovou stránku SPQR.CZ založil koncem srpna 2008 Dorry Majzner, zajímající se o historii starověkého Řecka a Říma. Tvůrce tohoto webu cítil, že webových stránek s daným zaměřením jednak není mnoho a jednak, že málokterá z nich nese myšlenkový odkaz starověkého světa v naší době. Tvůrce se dívá na starověkou historii nikoli jako na letopočty, ale jako na události, ze kterých lze čerpat duchovní i mravní poučení.

Většina článků vychází přímo z původních zdrojů, například z Livia, Appiana, Suetonia, Tacita, Lukiana, Xenofónta, Arriána, Pausánia, Plútarcha, Plinia mladšího, Ammiana Marcellina a od mnoha dalších starověkých autorů. Najdete zde sekce věnované antické společnosti, náboženství či filosofii, výpisky z literatury nebo životopisy osobností s pohnutými osudy…

Přejeme proto našim čtenářům mnoho zajímavých prožitků při rozjímání nad osudy starověkého světa a jeho osobností.