Žádný zákon není překážkou pro lidskou povahu, když plane touhou něco vykonat

Tagged:

V různých státech je stanoven trest smrti za mnoho provinění. A přesto se najdou lidé, kteří se takového trestu nebojí a páchají zločiny. Kdo by se odvážil porušit zákon, kdyby nevěřil, že mu to přinese nějaký prospěch? Všichni, ať jde o jednotlivce, nebo o celé státy, mají od přírody sklon k špatným činům a není zákon, který by je od toho odvrátil. Vždyť lidé zavedli postupně všechny tresty od nejlehčího k nejtěžšímu v naději, že jim budou zločinci méně škodit. Je pravděpodobné, že v dřívějších dobách byly na nejtěžší prohřešky ustanoveny mírnější tresty. Ty však s přibýváním provinění a s postupem času v mnoha případech dospěly až k trestu smrti. A přesto jsou zákony stále porušovány.

Jednou chudoba, která puzena nedostatkem dohání k odvaze, jindy bohatství, které násilím a domýšlivostí žene k hrabivosti, činí z lidí hříčky vášní, které je vedou k podstupování nebezpečí. K tomu všemu ještě natropí mnoho škody naděje a touha: touha jde napřed, naděje následuje. Touha vymýšlí čin, naděje probouzí představu, že štěstí pomůže, a třeba že jsou neviditelné, jsou mocnější než hrůzy spatřené vlastníma očima. I štěstí nemálo přispívá k povzbuzení. Někdy zasahuje neočekávaně a svádí člověka, aby se něčeho odvážil, i když jsou jeho prostředky nedostatečné. Státy nesvádí o nic méně než jednotlivce, protože přitom jde o svobodu nebo vládu nad jinými. Je to zkrátka nemožné a svědčí to o velké pošetilosti, jestliže si někdo myslí, že síla zákonů nebo nějaký jiný strašák může být překážkou pro lidskou povahu, když plane touhou něco vykonat.

 

Inspirováno Thukydidem (5. stol. př. n. l.)

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)