Nalezení všech účelů a smyslů

Tagged:

Lidská mysl, pátrajíci po smyslu své existence, se stala otrokem svého
úkolu natolik, že sama sebe určila svým hledáním pravdy jako cosi
bezesmyslného, prázdného samo o sobě. Něco, do čeho musí být smysl
teprve vložen, prázdná nádoba. Ale Vy, kdož nejste tyto prázdné dunící
nádoby vyzdobující svůj vnějšek symboly vyhadřující jejich pasivitu
vůči osudu a samy sebe plní dekadentními miso-sofiemi: Buďte smyslem,
který nad sebou už žádný vyšší smysl nemá. Buďte účelem, který pohrdá
všemi malými i velkými nádobami, chvějícími se před každým novým
účelem který je převyšuje. A je-li do nich vlit, duní a bublá pokorným
hlasem otroka a chválí nového pána. Buďte účelem, který zůstává pevně
stát i před smyslem takzvaného Kosmu, touto ozdobou všech chudáků
Ducha. On sám není nučím jiným, než takovouto hliněnou nádobou beze
smyslu, která se chvěje strachy před Vámi! A když se pozorně
zaposloucháte do bzukotu jeho soukolí, můžete zaslechnout jak Vás už
zdáli chválí a chce si Vás naklonit. A když zaslechenete, pohrdněte
jím.

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)