Je to nezaměnitelně evropské...

Tagged:

Odluka od Říma nebyla nikdy definitivní... Žádný literát, umělec, teolog, filosof a právník se nechopil brku dřív, než se sklonil nad texty doslova vyrvanými z lůna středověkých klášterů a požádal o radu staré Římany - a od poloviny 15. století stále více i Řeky...

Je to nezaměnitelně evropské a vymezuje to Evropu vůči všem ostatním civilizacím na zeměkouli. Kdykoli se totiž Evropa ocitla na rozhodující křižovatce a bylo třeba přijít s něčím novým, vzala si poučení z antické kultury, která už dávno zmizela za obzorem. Žádná jiná civilizace, ani čínská, ani byzantská nebo islámská, nemá ve svých dějinách tak vyspělou kulturu, jako byla kultura řecká a římská, která upadla na staletí v zapomnění, aby posléze povstala jak Fénix z popela a prorazila cestu průkopníkům nového světového názoru. Antické a evropské dějiny... se od sebe odpoutaly až se začátkem průmyslové revoluce, kdy životní poměry jedné a druhé éry přestaly být v podstatě srovnatelné...

DAHLHEIM, Werner: U kolébky Evropy : Odkaz antického Říma. Překlad Jiří Pondělíček. Praha : Vyšehrad, 2006. 224 s. ISBN 80-7021-728-6. S 16-17.

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (5 votes)