Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Uncategorized”

Dějiny athénské demokracie

Na začátku 6. století př. n. l. by jistě žádného Athéňana nenapadlo, že se jeho obec stane jednoho dne středomořskou velmocí a matkou politického zřízení,…

Morálka ve světle současnoti a minulosti

Již od dětství je nám vštěpováno, že jednat špatně se nevyplácí. V dospělosti však pochybujeme, zda tomu tak ve skutečnosti je. Je morální jednání tím…

Pramen Kastalia

Kastalský pramen v Delfách se nachází na úbočí skal Faidriad, zasvěcený byl stejnojmenné nymfě a později Músám. Kdo se z pramene napil, stal se prý…

Strašlivá bitva bohů

Už tři sta let v Řecku zuří strašlivý boj. Vzduchem létají blesky, gigantická kopí a obrovské kusy skal. Země duní a moře vře, strašlivý žár…

Chaironeia (Χαιρώνεια)

Je antické město v Boiótii, 14 kilometrů od Livadie. Zde roku 338 př. n. l. porazil Filip II. Makedonský spojená vojska řeckých městských států a…

Fórum Romanum v Athénách

Pokud si myslíte, že Fórum Romanum bylo pouze v Římě, nemáte tak docela pravdu. Římská tržiště (jak by se fórum dalo také přeložit), vyrůstala za…

Jídlo a pití v antice

Lze bez nadsázky říct, že základy evropské civilizace byly položeny ve starověkém Řecku a Římě. Pokud se zaměříme na oblast stravování, dojdeme k obdobným výsledkům …

MARCUS MANILIUS – Poznání boha

Marcus Manilius žil za časů císařů Augusta a Tiberia. Byl mužem vzdělaným, jinak však o jeho životě nevíme nic. Pochází od něj nedokončená báseň Astronomie…