Vzdělání

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Jídlo a pití v antice

Lze bez nadsázky říct, že základy evropské civilizace byly položeny ve starověkém Řecku a Římě. Pokud se zaměříme na oblast stravování, dojdeme k obdobným výsledkům  Zatímco Keltové a Germáni pekli v popelu své placky z nekvašeného těsta, v antickém světě panovaly i v jídle naprosto kultivované a vybrané návyky a způsoby. Protože antické stravování je rozsáhlým tématem, jediný článek na něj stačit nebude. V prvním příspěvku se dočtete o antickém jídelníčku.

Řecký jídelníček

Základem veškerého stravování starých Řeků byl chléb. Řekové archaického období se živili hlavně moučnými plackami, které později vystřídal chléb z kvašeného těsta. Původně byl záležitostí vyšších vrstev, v klasickém období se stal stravou bohatých i chudých.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.4 (37 votes)

Publius Ovidius Naso: Metamorfózy

- název díla pochází od jeho ústředního motivu-> proměn člověka ve zvíře, rostlinu, nesmrtelnou bytost, či přírodninu

- obsahuje skoro 250 básní, zpracovávajících nejslavnější řecké a římské báje. O. je řadí chronologicky – začíná změnami, ze kterých vynikl z dávného chaosu svět a končí přeměnou Caesara v kometu a modlitbou k Augustovi.

- obsah je rozmanitý; líčení jasné, názorné, živé; významnou roli hraje rétorika (dlouhé monology)

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.6 (5 votes)

Aischylos: Prométheus

Děj: Na začátku přikovává P. ke skále Hefaistos; povzbuzuje ho k tomu moc a síla Diova – P. lká nad svým osudem, neboť kdysi Diovi pomohl, ale on teď, jak zdá, se zapomněl
- starý Okeános mu chce pomoci, ale P. ho od té myšlenky odvrací -> nechce ohrozit nikoho dalšího, sbor Okeánoven pláče
- na scénu vstupuje Íó, které P. prorokuje, že její dávný potomek ho nakonec osvobodí

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (2 votes)

Antický humor

Nejen dnešní lidé se rádi smějí. Humor je pravděpodobně tak starý jako lidstvo samo. Ve sbírce vtipů z antického období Na veselé struně, kterou vydalo už v roce 1971 nakladatelství Svoboda, můžete najít nemálo opravdu zajímavých kousků:

- "Stokrát jsem umřel, ale takhle jenom jednou." náhrobní nápis jednoho herce.

- Misogyn se postavil na tržiště a volal: "Bez daně prodám svou ženu!" Když se ho ptali proč bez daně odpověděl: "Aby ji zabavili."

- Jeden občan z Kými se koupal za deště a aby nezmokl, schoval se pod vodu.

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (11 votes)

Sedm mudrců

V  řečtině hoi hepta sofoi (= sedm moudrých), byla skupina učenců, myslitelů a státníků, kteří žili na přelomu  7. a 6. století př.n.l., a kteří prosluli mnohými zajímavými činy a výroky, z nichž se nejlepších sedm dostalo až na zeď slávy delfského Apollónova chrámu.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.3 (3 votes)

Plutarchos o vyhnanství

"Vyšetřujme tedy sami u sebe váhu každé příhody jako váhu nákladu. Tělo je totiž tlačeno tíhou břemene, duše však často sama ze sebe tíhy věcem přidává."

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (2 votes)
Syndikovat obsah