Vzdělání

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Plinius Mladší o Pliniovi Starším

Plinius StaršíVše lidské jednoho dne zmizí ve smršti času a v lidské paměti zůstane jen ten, kdo svěří své myšlenky peru. Nesmí se však jednat o ledajaké myšlenky, ale o takové, které podnítí lidského ducha k růstu. Takové myšlenky jsem našel u svého strýce a proto jsem se ho rozhodl perem zvěčnit.

Můj strýc Gaius Plinius Secundus se narodil v devátém roce panování císaře Tiberia (v roce 23) ve městě Como v severní Itálii. 82 let před narozením mého strýce založil Como Gaius Iulius Caesar jako město s pestrým složením obyvatelstva, ve kterém žilo mnoho řeckých aristokratických rodin. Možná každodenní styk s řeckým duchem strýce přivedl k jeho jediné lásce (nikdy se neoženil), totiž k badatelské činnosti.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.9 (7 votes)

Antické vzdělávání

Škola základ života. Staré pořekadlo, jehož obrysy se začaly rýsovat už v antice. Jednou z nejdůležitějších povinností starověkého občana totiž bylo vzdělání.

Pokud jste někdy přemýšleli nad tím, proč děti začínají chodit do školy v sedmi letech, proč se člověk stává plnoletým v osmnácti, proč je součástí povinné školní docházky i tělocvik nebo nad tím, proč se vzdělávání dělí do několika stupňů, můžete si být téměř jisti, že s tím mají něco společného zvyky starých Řeků a Římanů.

Starověké Athény

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.7 (21 votes)

10 důvodů proč byste nechtěli žít ve staré Spartě

Rádi se dobře najíte, občas si přispíte, nebo si koupíte něco hezkého a drahého na sebe? V tom případě by život ve staré Spartě nebyl nic pro vás. Takové změkčilosti Sparťané netolerovali.
Pokud vám už si vám někdo stěžoval, že ho rodiče vychovávali po sparťansku, nebo že na dovolené musel přebývat ve „spartánských“ podmínkách, můžete si být téměř jisti, že přeháněl. Mnoho spartských zvyků totiž bylo tak drsných, že by je člověk 21. století bez nadsázky mohl označit za nelidské.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (50 votes)

Římský Nový rok

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč nový rok začíná právě 1. ledna? Stejně jako nemálo dalších institucí, pochází i náš kalendář (s drobnou úpravou v 16. století) z antiky. 1. leden byl od roku 153 př. n. l. dnem, kdy římští konzulové – po nichž se jednotlivé roky nazývaly – nastupovali do úřadu. Římský nový rok ovšem dál tradičně začínal 1. březnem. Teprve když Julius Caesar roku 46 př. n. l. římský kalendář zreformoval, přesunul začátek roku na 1. leden, aby se rok kalendářní kryl s úředním. Jak slavili Římané Nový rok?

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.9 (7 votes)

Římský kalendář

Kněz si omývá ruce ve vodě. Pak přichází k oltáři, zapaluje oheň a odříká modlitbu: „Buď zdráva, Matko Vesto. Ať nás tvůj plamen stále vede k bohům. Povstaň Otče Iane, bože dobrých začátků. Povstaň dobrý Stvořiteli. Povstaň, Iane, ochránce prahu.“ „Je dokonáno,“ pronese kněz. Listopadové Kalendy jsou zde.

Starověký Řím nám nepřinesl pouze krásnou architekturu, literaturu a myšlenky, ale i něco tak samozřejmého jako je kalendář. Rozvržení našeho kalendáře a dokonce i jeho název totiž pochází právě od starých Římanů.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.9 (15 votes)

Jeden den ve starých Athénách

Na athénském tržišti je dnes k ránu větší ruch než obvykle. Lidé volají, smějí se a shromažďují kolem prazvláštního mužíčka ve špinavém a roztrhaném plášti. Muž se pravou rukou opírá o hůl, v levé nese rozsvícenou lucernu, prodírá se davem a volá: „Hledám člověka, hledám člověka!“ 

Charitón: O věrné lásce Chairea a Kallirrhoy

Milovníci antiky mají tendenci si dávné Řeky idealizovat do podoby nadlidí, kteří se spíše než čímkoliv jiným, zabývali filosofií, vědou a vznešenými debatami. Starověcí lidé ovšem byli stejnými lidmi jako jsme i my dnes. Lidmi toužícími po lásce, obdivujícími krásu, statečnost a dobrodružství. Všechno výše jmenované lze najít v antickém románu O věrné lásce Chairea a Kallirrhoy.

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (3 votes)

Z římské kuchyně

V tomto článku naleznete recepty na římská jídla, která jsem osobně vyzkoušela, jsou vskutku vynikající a ukazují na rozmanitost kuchařského umu starých Římanů. V žádném případě nevynechejte legionářské suchary. Každý voják by je měl mít ve svém váčku jako nouzové zásoby.

Pórkový "salát"

Potřebujete:

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.6 (10 votes)
Syndikovat obsah