Sparta

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

10 důvodů proč byste nechtěli žít ve staré Spartě

Rádi se dobře najíte, občas si přispíte, nebo si koupíte něco hezkého a drahého na sebe? V tom případě by život ve staré Spartě nebyl nic pro vás. Takové změkčilosti Sparťané netolerovali.
Pokud vám už si vám někdo stěžoval, že ho rodiče vychovávali po sparťansku, nebo že na dovolené musel přebývat ve „spartánských“ podmínkách, můžete si být téměř jisti, že přeháněl. Mnoho spartských zvyků totiž bylo tak drsných, že by je člověk 21. století bez nadsázky mohl označit za nelidské.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (50 votes)

Leónidás a bitva u Thermopyl

Král Leónidás se stal legendou především díky své statečné smrti u Thermopyl roku 480 př. n. l., kde jen s hrstkou bojovníků dokázal vzdorovat mnohonásobné přesile. Kdo však Leonidás ve skutečnosti byl, a jaký život vedl před tím, než ho osud zavedl k Thermopylám?

Sparta, v níž se Leónidas narodil, byla velmi netypickým státem s vojenskou ústavou a správou. Obyvatelstvo spartského státu, který ostatní Řekové nazývali Lakedaimón, se dělilo do několika tříd, z nichž jen rodilí Sparťané měli plná občanská práva. Jediným zaměstnáním plnoprávných spartských občanů byla válka a obrana vlasti. Pro boj byli vychováváni, pro boj žili.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.7 (53 votes)

Dioskoridés: Sparta

Tagged:

Do boje s nepřáteli svých osmero poslala synů
Demainete a všechny pohřbila v jediný hrob.
Slzy jí bolestí vyschly a řekla jediné toto:
Ach, má Sparto, ty děti pro tebe zrodila jsem.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.2 (5 votes)

Cheilón ze Sparty (asi 640-550 př. n. l.)

Vojenský reformátor a efor Cheilón, byl prý stručný v řeči ale výmluvný svým umem. Tvrdil například, že mezi ctnosti muže patří předvídat budoucnost, pokud je dosažitelná rozumovou úvahou. O jistém lakónském ostrově v Kythérách, když rozpoznal jeho strategickou polohu, řekl: „Kéž by nebyl vůbec vznikl, nebo kdyby se byl potopil hned jak vznikl!“ a opravdu se časem tento malý kousek země stal Sparťanům příčinou mnoho potíží...

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (4 votes)

Filopoimen (253 př.n.l. 183 př.n.l.) - poslední skutečný Řek

 Bylo to v době, kdy z jedné strany tlačil na Řeky Makedonec a z druhé strany zas Sparťan. V té době se objevil Achajec jménem Filopoimen. Kterýsi Říman, chtěje ho chválit, nazval ho posledním Řekem, jako by už Řecko po něm nezrodilo žádného velkého muže sebe důstejného. Pocházel z vážené řecké rodiny z Mantinei, ale museli uprchnout do Megalopole. Už od mládí bylo zjevné, že z něho nebude diplomat, ale velký válečník. Už jako mladík porázil se svou jednotkou Spartany a vyhnal několik tyranů. Boióťané obléhali Megera, a doufali, že se jich brzy zmocní; náhle se však mezi němi rozšířila pověst, jež ovšem nebyla pravdivá, že Filopoimén přichází obleženým na pomoc a že už je blízko; i zanechali tam žebříky, které již přiložili na hradby, a střemhlav prchali. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 3 (2 votes)

Chilónis

Tagged:

Rád bych poukázal na ženu ze 3.stol. př.n.l., která projevila jak lásku k otci, tak zároveň lásku k manželovi. 
K moci se dostal ve Spartě Ágis a stal se králem, vyhnal Leonida, který měl dceru jménem Chilónis.Chilónis měla za manžela Kleombrota, který se podílel na vyhnání jejího otce a svého tchána a vládl spolu s Ágidem. A právě když byl vyhnán Leonidas, z lásky k otci ho následovala i jeho dcera Chilónis. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 2.5 (2 votes)

Kleomenés - poslední Sparťan 235 př.n.l.- 222 př.n.l.

Ve svém příspěvku jsem zmínil spartského krále Leonida, který nechal popravit Ágida. Leonidas měl syna, který se jmenoval Kleomenás. Ten si vzal za manželku bývalou manželku Agídovu. A z jejího vyprávění o Agídovi začal tohoto muže obdivovat a také napodobovat. Odvrhl přepych a začal žít spartským životem. Obnovil staré zákony, rozdělil znovu půdu, což se neobešlo bez střetů bohaté vrstvy a zrušil dluhy.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.5 (2 votes)
Syndikovat obsah