Řím

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Eunus a Athénión: Spartakovi předchůdci

Existuje míra, do níž lze otroctví snášet. Po překročení míry však už touhu po svobodě neudrží žádný meč ani strach. Spartakus nebyl první, kdo se vydal po nejisté cestě za svobodou. Před ním zkusilo štěstí mnoho odvážlivců. Zakryl je však stín Spartakova jména. 
 
Spartakovo povstání nebylo jediným povstáním, se kterým se Řím musel potýkat. K prvnímu organizovanému povstání, proti kterému byla užita armáda, došlo v roce 199 př. n. l. v Setii u Říma. Lucius Cornelius Lentulus rebelii potlačil a nechal popravit pět set jejích účastníků. O pět let později se vzbouřili otroci v Etrurii, kteří byli po porážce do jednoho ukřižováni. Kolem roku 180 př. n. l.
Váš hlas: Žádná Průměr: 3.2 (57 votes)

Sertorius: Neporažený Říman

Gnaeus Pompeius překračuje s armádou Pyreneje. Musí se utkat se Sertoriem, v němž přebývají ctnosti starých Římanů. Toho, koho nepřemohla ocel, zničí závist přátel.

Quintus Sertorius se narodil v roce 126 př. n. l. do vážené římské rodiny. V útlém věku ztratil otce a veškerou odpovědnost za jeho výchovu na sebe vzala matka. Za to se jí odměnil hlubokou láskou. Když jeho matka v roce 80 př. n. l. zemřela, Sertorius podle historika Plútarcha samým zármutkem sedm dní nepřijímal potravu a málem by zemřel, kdyby ho jeho důstojníci nepřesvědčili o důležitosti úkolu, který na něho jako na jejich velitele čekal.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.2 (122 votes)

Flavius Claudius Julianus

JulianusCísař Julianus procházející se po Konstantinopoli sní o staré slávě Říma, kterému vládli bohové. „To oni vyzvedli Řím k nebesům a Galilejský ho nyní uvrhl do chaosu“, uvažoval ve svém srdci. Je na čase otevřít opět chrámy bohů.

Čtvrté století se stalo symbolem mnoha změn římské říše. Římané museli zápolit s germánskými kmeny, které neustále pronikaly přes řeku Rýn na římské území. Obččanskými válkami vysílená říše zažívala ekonomickou nestabilitu. Císař Constantin Veliký zrovnoprávnil v roce 313 Milánským ediktem křesťany s pohany a započal tak odpočet konce „starého řádu“. Do této pohnuté doby se narodil Flavius Claudius Julianus, který se pokusil zabránit postupnému odumírání pohanského světa.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.4 (9 votes)

Plinius Mladší o Pliniovi Starším

Plinius StaršíVše lidské jednoho dne zmizí ve smršti času a v lidské paměti zůstane jen ten, kdo svěří své myšlenky peru. Nesmí se však jednat o ledajaké myšlenky, ale o takové, které podnítí lidského ducha k růstu. Takové myšlenky jsem našel u svého strýce a proto jsem se ho rozhodl perem zvěčnit.

Můj strýc Gaius Plinius Secundus se narodil v devátém roce panování císaře Tiberia (v roce 23) ve městě Como v severní Itálii. 82 let před narozením mého strýce založil Como Gaius Iulius Caesar jako město s pestrým složením obyvatelstva, ve kterém žilo mnoho řeckých aristokratických rodin. Možná každodenní styk s řeckým duchem strýce přivedl k jeho jediné lásce (nikdy se neoženil), totiž k badatelské činnosti.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.9 (7 votes)

Nero, zpěvák na trůně

NeroOheň stravuje celé čtvrtě Říma. V Neronových očích se odráží záře plamenů a císař se zápalem zpívá o zkáze Tróje. Sní o tom, že na základech zničeného města postaví krásnější Řím, který možná ponese i nové jméno, Neronia.

Když Nero v sedmnácti letech v roce 54 n. l.  usedl na trůn, vzbudil u Římanů velká očekávání.  Nový císař se zpočátku choval podle zásad svého velkého předchůdce Octaviana Augusta a nedal si ujít žádnou příležitost k projevování štědrosti a lidumilnosti. Snad pod vlivem svého učitele, stoického filosofa Seneky, jednou při podepisování rozsudku smrti prohlásil: „Jak bych si přál, abych neuměl psát.“

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.7 (9 votes)

Šťastný Sulla v nešťastném Římě

Zatímco Sulla na Východě bojuje proti Mithridatovi, Marius prolévá krev jeho přátel. Sulla se na prosby své ženy chystá s armádou do Říma, aby zbarvil římské ulice krví spoluobčanů. Po čtyřech stech letech svobody bude mít Řím opět svého samovládce.

Ve druhé polovině 2. století př. n.l. Římem otřásaly sociální problémy. Bohatí statkáři vlastnili většinu pozemků, na kterých zaměstnávali na úkor chudého obyvatelstva otroky. Latinové a Italikové se marně domáhali zrovnoprávnění. Řím byl rozdělen do dvou politických stran, mezi optimáty a populáry (viz slovníček). Docházelo ke střetu mezi senátem a ambiciózními politiky, kteří rozdmýchávali občanské nepokoje. Teprve politik a vojevůdce Lucius Cornelius Sulla svým tvrdým zásahem zjednal na chvíli pořádek.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.7 (6 votes)

Průvodce starověkým Římem

Když v roce 753 př. n. l. vzniklo podle legendy na sedmi pahorcích město Řím, málokdo asi tušil, že se jednou stane vládcem celého Středomoří. Začátkem prvního století našeho letopočtu se Řím stal synonymem „Apollónovy éry“. Po vleklých občanských válkách se ujal vlády císař Augustus (63 př. n. .l. - 14 n. l.). Obnovil ve státě právní řád, zabezpečil hranice impéria a snažil se vzkřísit starořímské hodnoty. Řím proslul svými veřejnými stavbami, uměleckými díly a kulturním rozmachem. Kdy jindy navštívit starověký Řím než právě v této zlaté éře, která představila to nejlepší z období římské říše? Nechte se provést dobou Augusta a poznejte místa, která dodnes vzbuzují v návštěvníkovi Říma obdiv.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.5 (62 votes)

Tiberius a Gaius Gracchus

Mladý Tiberius Gracchus se vrací z Hispánie do Říma. Cestou naráží na bohaté majitele půdy zbohatlé na úkor svých chudších spoluobčanů. Zatímco Římané vládnou velké části světa, sociální propast se prohlubuje. O záchranu sociální spravedlnosti se pokusí bratři Gracchové, kteří se v lidských dějinách stanou symbolem odporu proti nerovnosti.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.3 (112 votes)
Syndikovat obsah