Názory

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Morálka ve světle současnoti a minulosti

Tagged:

Již od dětství je nám vštěpováno, že jednat špatně se nevyplácí. V dospělosti však pochybujeme, zda tomu tak ve skutečnosti je. Je morální jednání tím správným předpokladem k úspěchu? Můžeme odpovědět dvěma způsoby. Z krátkodobého hlediska se nemusí vyplácet, ale z dlouhodobého jistě ano.

Chci dýchat s Aréem

Tagged:

Výjimeční lidé starověku měli mnoho rad na to, jakým by člověk být. Někteří z nich se ovšem svými vlastními radami řídili jen obtížně, a to i přesto, že se upřímně snažili. Být co nejlepší, co nejdokonalejší, to je snem každého člověka a dokonce i lidstva jako celku. Člověk však není a zřejmě nikdy nebude dokonalý. Ale právě tato nedokonalost je příčinou toho, že chceme bojovat sami se sebou. Naše nedokonalost nás zahanbuje, ale zároveň bičuje k tomu, abychom se stávali lepšími. Žene nás dopředu a nutí nás bojovat.

Bez soupeřů není vítězství

Tagged:

Co v nás je, poznáme až tehdy, když jsme zmítáni bouří. Příznivé události se týkají i osob se všední povahou, ale překonat pohromy a hrůzy postihující lidi je výsadou velkého člověka. Kdo je stále šťastný a prochází životem bez problémů, nepozná druhou stranu skutečnosti. Je velký člověk? Jak to může poznat, když mu štěstěna nedá příležitost? Přirovnal bych to závodníkovi, který je na stadionu sám. Sice má věnec, ale nemá vítězství. Totéž můžeme říci o dobrém člověku, jestliže se nedostal do situace, ve které by změřil své síly. Seneka mladší popisuje takového člověka takto: „Považuji tě za ubožáka, protože jsi nikdy nebyl ubohý.“ Projít životem bez protivníka, znamená nevědět, co jsi mohl dokázat.

Sedm mudrců o demokracii

Žijeme v demokratickém státě, ale často s politiky, kteří demokracii v úctě nemají. Sedm mudrců mělo o demokracii své názory, ke kterým je třeba aspoň se přiblížit, jako podchlazený člověk k teplu. Srovnejte výroky mudrců se stavem, který panuje v našem státě.

Solón: „Demokracii nejspíše zachovává ta obec, ve které pachatelé křivdy stíhá a trestá právě tak ten, kdo utrpěl křivdu, jako ti, kdo křivdy neutrpěli.“

Pasivní většina

Tagged:

Jsou dva druhy osobností. První osobnost je samostatná a nenechá se manipulovat. Druhá je pasivní. První osobnost může být dobrá i špatná. Druhá osobnost, protože je pasivní, se kloní jednou na dobrou a pak na špatnou stranu, protože sama není ani dobrá ani špatná. Samostatných osobností není mnoho. Pasivních je o mnohem více, je to většina.

Nesmrtelnost

Tagged:

Co je to, co svým vniknutím do těla působí život? Duše. Co je opakem života? Smrt. Duše nepřijme opak toho, co působí smrt. A jak nazveme to, co nepřijímá smrt? Nesmrtelnost. Duše nepřijímá smrti, tedy duše je nesmrtelná.

Jak si Peršané vybírali zřízení

Tagged:

Tři Peršané, Otanés, Megabyzos a Dareios, se rozhodli svrhnout vládu Smerdise (konec 6. stol. př. n. l.), který se vydával za syna perského krále Kýra. Předtím se však rozhodovali, které státní zřízení nastolí. Rozhodovali se mezi třemi zřízeními: demokracii, oligarchii a samovládou. Každý uvedl důvody, proč právě ono zřízení, které považoval za dobré, je nejlepší.

Rozjímání nad osudem

Tagged:

Lidstvo je hnáno osudem do víru událostí. Někdy si přejeme sebevíc, aby se události vyvíjely podle našeho přání a se všemi prostředky, které k tomu máme, se tak nestane. Pak se stane, že nemáme ani prostředky a dotkneš se bez obtíží cíle. Často jsme hnáni i tam, kam nechceme. Když rozpoznáme naše schopnosti, možnosti a síly, lepé zjistíme, zda se vrhnout do nejistých událostí. Poznat sám sebe je však nejtěžší úkol, který se člověku může dostat.

Syndikovat obsah