Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Poezie”

Sofoklés – (nejen) velký antický dramatik

Sofoklés je nám znám hlavně jako autor tragédií. Málokdo však ví, že byl kromě toho i knězem léčivého boha Halóna a athénským politikem. Možná proto…

Marcus Valerius Martialis: Tři epigramy

„Vzala bych si PRISKA.“Jsi chytrá paní!On však též je chytrýŘíká:„Kašlu na ní.“IX, 5 Mužovi spíláš děvkařů –ač býváš děvkou mezkařůALAUDOnač ta zlobakdyž jeden hnůj jste…

Palladas: ponurý básník z Alexandrie

Holý jsem zavítal na zem a holý odejdu pod zem;Nuže pro holé nic – co bych se hmoždil a dřel. Dívám-li se na skromný rozsah…

Erinna (4. stol. př. n. l.)

Ani ve starověku se psaním nezabývali pouze muži. Zachovalo se také několik zlomků děl řeckých básnířek. Mezi ně patřila i Erinna z ostrova Télos, která…

Dioskoridés: Sparta

Do boje s nepřáteli svých osmero poslala synůDemainete a všechny pohřbila v jediný hrob.Slzy jí bolestí vyschly a řekla jediné toto:Ach, má Sparto, ty děti…

Hybris ve Válce žab a myší

Ačkoli báseň Válka žab a myší vznikla už před dobrými dvěma a půl tisíci let, dokáže pobavit stejně dobře, jako by ji byl napsal nějaký…

MARCUS MANILIUS – Poznání boha

Marcus Manilius žil za časů císařů Augusta a Tiberia. Byl mužem vzdělaným, jinak však o jeho životě nevíme nic. Pochází od něj nedokončená báseň Astronomie…