Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Osobnosti”

Chilónis

Rád bych poukázal na ženu ze 3.stol. př.n.l., která projevila jak lásku k otci, tak zároveň lásku k manželovi.K moci se dostal ve Spartě Ágis…

Sulla

Pocházel z patricijské rodiny, ale jeho otec byl vyloučen ze stavu senátorského, když se zjístilo, že má více stříbra než se mohlo vlastnit.Sulla byl lidový…

Marcus Crassus

Crassus byl asi nejvíce znám tím, že uhasil spartakovo povstání a poslal Hádovi římské legie v bitvě u Karrh. Potlačeni vzpoury v Itálii mu spíše…

Demosthenés (384-322 př.n.l.)

Nejslavnější řečník starověku a málokdo by v jeho mládí věřil, že bude tak slavný. Sám měl totiž jistou vadu řeči a pokaždé když se pokoušel…

Cicero (106-43 př.n.l.)

 Matka jeho Helvia pocházela ze vnešeného rodu, nicméně o jeho otci se moc toho neví. Narodil se 3.ledna, podle starého římského kalendáře den, kdy se…