Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Křesťanství”

Klement Alexandrijský: Pobídka Řekům

Klement Alexandrijský (kolem 150 – 215) byl nejvýznamnějším z křesťanských apologetů 2.-3 století V mládí se horlivě zabýval platónskou filosofii. Pak se ale obrátil ke…

Nerozumná rozhodnutí „Velikého“ Konstantina

Rozpad římské říše zapříčinilo několik faktorů, kterým se mohla vyhnout. První faktor vidím v nerozumném opatření císaře Konstantina Velikého (272 – 337 n. l.), který…

Co by se stalo, kdyby…křesťanství zůstalo sektou

Flavius Claudius Julianus, římský císař, křesťany zván „Odpadlík“, je zcela určitě osobností, která má své místo na vrcholku starověkých dějin. Ačkoli v dětství dostal křesťanskou…

Plinius mladší o křesťanech

Na konci Pliniových dopisů se nachází jeden list adresovaný císaři Trajánovi. Ptal se ho, jak má jednat s těmi, kteří vyznávají křesťanskou víru. Zdá se,…

Císař Severus Alexander a jeho vztah ke Kristu

Tento císař původem Syřan vládl v letech 222-235 n.l. Jeho vláda byla poměrně klidná, zvláště když ji srovnáme s předešlými císaři. Co mne překvapilo u…