Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Delfy”

Pramen Kastalia

Kastalský pramen v Delfách se nachází na úbočí skal Faidriad, zasvěcený byl stejnojmenné nymfě a později Músám. Kdo se z pramene napil, stal se prý…

Delfy: tholos v ranním a podvečerním slunci

Jednou z nejznámějších staveb v Delfách je i takzvaný tholos. Jde o kruhový objekt neznámého určení s průměrem 13,5 metru, který pochází ze 4. století…

Delfské divadlo

Delfské divadlo, stojící na severozápadě posvátného okrsku, bylo postaveno ve 4. století př. n. l. a zhruba o dvě stě let později znovu přestavěno králem…

Delfský stadion

Delfský stadion je nejlépe zachovaným antickým stadionem vůbec a představuje takřka nedostižný vzor starověké sportovní architektury. Na rozdíl od stadionu olympijského nemusel být ten delfský…

Delfské dějiny

Delfy, antické město na úpatí hory Parnas, kdysi patřilo k nejposvátnějším místům antického Řecka. Do světově proslulé delfské věštírny se sjížděli poutníci z celého světa,…