Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Antická topografie”

Delfské divadlo

Delfské divadlo, stojící na severozápadě posvátného okrsku, bylo postaveno ve 4. století př. n. l. a zhruba o dvě stě let později znovu přestavěno králem…

Delfský stadion

Delfský stadion je nejlépe zachovaným antickým stadionem vůbec a představuje takřka nedostižný vzor starověké sportovní architektury. Na rozdíl od stadionu olympijského nemusel být ten delfský…

Delfy – topografie

Kde leží nejslavnější starověká věštírna? V samotném středu světa. Podle jedné z četných pověstí, vážících se k tomuto místu, vypustil Zeus, když hledal střed světa,…