Press "Enter" to skip to content

Posts published in “Antická společnost”

Římský pahorek Palatin

Palatin byl hned vedle Kapitolu nejznámější pahorek ze sedmi pahorků v Římě. Zde byly Augustem, Tiberiem, Caligulou, Neronem a Flaviovci vybudované císařské paláce. Paláce jsou…

Náboženství starověkých Arabů

Řekne-li se dnes Arab, drtivá většina Čechů si zároveň vybaví muslima. Tak hluboce je v nás zakořeněna představa, že Arab snad ani nemůže vyznávat jiné…

Plinius mladší o křesťanech

Na konci Pliniových dopisů se nachází jeden list adresovaný císaři Trajánovi. Ptal se ho, jak má jednat s těmi, kteří vyznávají křesťanskou víru. Zdá se,…

Poslední okamžiky Pompejí

„Bylo 24. srpna, asi o jedné hodině s poledne, když mu (Pliniovi staršímu) zvěstuje má matka, že na obloze vyvstává mrak neobyčejné velikosti a podoby,“…

Platy v římské armádě

Platy vojáků jsou, z dnešního pohledu, jedním z nejobtížněji pochopitelných aspektů služby v tehdejší armádě. První obnos peněz, který rekrut obdržel bylo *viaticum. Zachovaly se…

Koloseum

Koloseum – nejvýznamější arénu v Římě – nechal postavit roku 72 n. l. císař Vespasianus. Název Koloseum je zřejmě odvozen od kolosální sochy císaře Nerona,…

Trajánova tržnice

Trajánova tržnice postavená ve 2. stol. n. l. byla kdysi považována za div antického světa. Šlo vlastně o obdobu dnešního moderního nákupního centra a ve…

Z římské kuchyně

V tomto článku naleznete recepty na římská jídla, která jsem osobně vyzkoušela, jsou vskutku vynikající a ukazují na rozmanitost kuchařského umu starých Římanů. V žádném případě…

SPQR

SPQR (či S.P.Q.R.) je zkratka latinské fráze Senatus Populusque Romanus, která v překladu znamená „senát a lid římský.“ Neví se přesně, kdy tato zkratka vznikla,…

Jídlo a pití v antice

Lze bez nadsázky říct, že základy evropské civilizace byly položeny ve starověkém Řecku a Římě. Pokud se zaměříme na oblast stravování, dojdeme k obdobným výsledkům …