Blog uživatele Symmachus Alexandrinus

Io, Saturnalia!

Na 17. prosinec ve starověkém Římě připadal významný svátek Saturnálií. Postupem času se jeho oslava protahovala na několik dní, takže v pozdějších dobách víceméně přecházel v oslavu zimního slunovratu. Byla to doba všeobecného veselí a jisté míry tolerované společenské nekázně, vzájemných návštěv a obdarovávání, zkrátka všech věcí, na něž se jindy nedostávalo času. Běžný život Města se zastavil a Římané se symbolicky vraceli do dávného zlatého věku lidstva pod vládou Saturna, kdy všichni lidé žili ne nepodobni bohům: bezstarostně, jako sobě rovní, v míru a hojnosti.

Z Artemidiny divočiny

Artemidu Římané zpravidla ztotožňovali s Dianou, ale zdá se, že tyto dvě bohyně, třebaže je v lidském převyprávění božského světa mnohé spojuje, jsou od sebe přesto odlišné. Artemis přichází z tajemného oparu předřecké a nejstarší řecké Evropy a je nejspíše jednou z podob, v nichž z nejhlubší paměti lidského rodu promlouvá pradávná Velká Matka Země, příliš mocná na to, aby ji člověk teprve nedávno vyrostlý ze svých zvířecí stop dokázal uchopit jako samu se sebou identickou a přitom nezešílet.

Je to nezaměnitelně evropské...

Tagged:

Odluka od Říma nebyla nikdy definitivní... Žádný literát, umělec, teolog, filosof a právník se nechopil brku dřív, než se sklonil nad texty doslova vyrvanými z lůna středověkých klášterů a požádal o radu staré Římany - a od poloviny 15. století stále více i Řeky...

Solón o Řecích

K solónovké legendě patří i výrok, kterým Solón údajně odpověděl na slova egyptského kněze "Solóne, Solóne, vy Řekové jste stále děti a není starého Řeka" slovy: "Řekové vše přijímají a hned to činí krásnějším."

Pocta Mercuriovi

Hermés, Římany nazývaný Mercurius, je podivný bůh. Proměnlivý jako hory, z nichž pochází. Kyllénský bůh mnoha podob a nespočetných jmen, jehož ctí zloději stejně jako mudrci. Jednou se jako čtverácký chlapec, jehož vytáčky a výřečnost umlčí každého z bohů, bez ustání poohlíží po dobrodružství a přemýšlí, co by tak komu ještě vyvedl; tu zase je bradatým starcem neskrývané mužnosti, jehož přímost neomylně vede k cíli, ať už jím je cokoli.

Sentence Symmachova

"Láska k tradičním hodnotám má neobyčejný význam. Žádáme proto o obnovení kultu (bohů) v původní podobě, v jaké po dlouhá léta prospíval římskému státu. Hlubin tajemství se nelze dopátrat jen jedním jediným způsobem."

Quintus Aurelius Symmachus

Syndikovat obsah