Press "Enter" to skip to content

Průvodce starověkým Římem

Když v roce 753 př. n. l. vzniklo podle legendy na sedmi pahorcích město Řím, málokdo asi tušil, že se jednou stane vládcem celého Středomoří. Začátkem prvního století našeho letopočtu se Řím stal synonymem „Apollónovy éry“. Po vleklých občanských válkách se ujal vlády císař Augustus (63 př. n. .l. – 14 n. l.). Obnovil ve státě právní řád, zabezpečil hranice impéria a snažil se vzkřísit starořímské hodnoty. Řím proslul svými veřejnými stavbami, uměleckými díly a kulturním rozmachem. Kdy jindy navštívit starověký Řím než právě v této zlaté éře, která představila to nejlepší z období římské říše? Nechte se provést dobou Augusta a poznejte místa, která dodnes vzbuzují v návštěvníkovi Říma obdiv.

Když dorazíte do Říma

Po příjezdu do Říma by si měl turista nalézt ubytování s ohledem na své finanční možnosti. Pokud si nepotrpíte na vysoký komfort, můžete se ubytovat v některém římském hostinci. Ačkoli byste neměli věřit všem klepům o tom, jak hostinští zabíjejí své hosty, přece jen byste si předem měli zjistit podmínky ubytování. Můžete si také pronajmout patro v obytném domě. Měli byste si být však vědomi, že čím blíže k Fóru, tím více zaplatíte. Náročný návštěvník si může pronajmout celý dům.

Doporučujeme vám po ubytování navštívit některé proslulé lázně, kde si odpočinete po únavné cestě. Snad nikde jinde se nedbá o čistotu těla tak jako v Římě, což se odráží i v počtu lázní ve městě. Můžete například navštívit první monumentální lázně zvané Agrippovy a při koupelích obdivovat malby s mytologickou tématikou. Pokud si chcete co nejvíce užít lázně, navštivte je kolem osmé hodiny, protože tehdy mají optimální teplotu.

Kam nejdříve

Nejprve byste měli zavítat do některého chrámu a vzdát bohu díky za zdárně vykonanou cestu. Návštěva Jupiterova chrámu na Kapitolu je ideální příležitostí, kdy obětovat. Při pohledu na tento monument rychle zjistíte, proč se říká Římu věčné Město. Chrám ukrývá mnoho uměleckých děl a návštěvníci mají běžně pocit, že sochy ožívají. Stavba, která dominuje městu, je viditelná až z Tiburu nebo z Praeneste.

Pokud budete moci, určitě nezapomeňte navštívit chrám Concordie na západním konci Fora Romana. Jedná se o jednu z nejhezčích staveb na Foru Romanu, která byla z rekonstruována za vlády císaře Augusta a vyzdobena mramorem a nádhernými architektonickými prvky. V lednu se v chrámu konají velké slavnosti na počest občanské svornosti, které by návštěvníkovi Říma neměly utéci.

Forum Romanum

Forum Romanum bylo a je dějištěm nejrůznějších událostí. Je to také místo, kde se můžete dozvědět kdejaký klep o významných Římanech. Při vstupu na Forum po vaší levici narazíte na chrám Iulia Caesara. Chrám byl postaven z rozhodnutí senátu na místě, kde bylo Caesarovo tělo po zavraždění spáleno. Uvnitř chrámu můžete obdivovat sochu Iulia Caesara s hvězdami kolem hlavy.

Hned vedle Iuliova chrámu se nachází chrám Castora a Polluka, který byl postaven v roce 484 př. n. l. dvojčatům Lédy a boha Dia. Dvojčata podle legendy přispěla k vítězství nad posledním etruským králem Tarquiniem Superbem. V místě, kde pak podle ní napojila své koně, postavili Římané chrám.

Neměli byste také opomenout baziliku Julia vystavenou Iuliem Caesarem a Augustem. Již při prvním pohledu vás ohromí velikým krytým prostorem. Krytý prostor vás může ochránit před silnými vedry nebo naopak deštěm a umožní vám strávit příjemný čas v přítomnosti senátorů, obchodníků či hráčů hrajících na vyrytých dlážděných hracích plochách.

Vašemu zájmu by neměl uniknout čtvercový černý kámen (lapis niger) nacházející se blízko senátní budovy, na který je zakázáno vkročit. Podle legendy právě na tomto místě zmizel Romulus, kterého pak nikdo nikdy nespatřil.

Kam na nákupy

Hlavní město impéria přitahuje obchodníky ze všech římských provincií, a proto zde můžete nalézt zboží různého druhu. Římské ulice jsou plné obchodů, najdete zde specializované trhy i dražby. Doporučujeme navštívit Liviin trh na Esquilinu, který nechal vystavět a pojmenoval po své manželce císař Augustus. Nezapomeňte však, že trhy mají svůj daný rozvrh a mohlo by být zavřeno. Můžete navštívit i dražby, kde naleznete vše od otroků po cihly, sochy, mramor či nábytek. I když městští úředníci kontrolují ceny, závaží a míry, aby nedocházelo k podvodům, přesto byste měli být pří nákupech opatrní.

Kam za kulturou

Divadlo se sice netěší takové oblibě jako arény nebo amfiteátry, ale přesto si najde své příznivce. Můžete si vybrat hned z několika divadel. Největším a nejkrásnějším divadlem v Římě je zcela jistě Pompeiovo divadlo, které najdete na Martově poli. Když Pompeius Veliký otevíral před několika desítkami lety divadlo a uvedl na scénu Acciovu hru Klytaimnéstra, jednalo se o tak velikou výpravu, že při ní bylo užito 600 mul, na kterých byla převážena Agamemnonova kořist z Tróje.

Římané se rádi smějí, a proto na římském jevišti uvidíte často komedie a frašky, jejichž hlavní postavou je některý z hrdinů z dávné mythologie (například Herkules).

Když už budete na Martově poli, neměli byste zapomenout navštívit Pantheon, chrám zasvěcený všem bohům, který nechal postavit Marcus Agrippa, zeť a nejbližší spolupracovník císaře Augusta. Do doby, než byl Pantheon postaven, byla největší stavbou se zaklenutou kopulí na světě Atreova pokladnice v Mykénách. Do dnešních časů Pantheon nikdo nepředčil. V chrámu můžete obdivovat sochy všech bohů za osvětlení kruhového otvoru ve střeše, který se podle denní doby mění.

Kam za zábavou

Nikde jinde se nesjednotíte s Římany tak jako během závodů v Cirku Maximu, který se nachází mezi pahorky Palatinem a Aventinem. Nadšení, které panuje během závodů, smaže všechny rozdíly mezi publikem, jehož počet může dosáhnout až dvě stě padesát tisíc. Tolik se totiž může vejít do Cirku návštěvníků. Můžete si vsadit na jeden ze čtyř klubů, které jsou rozeznatelné podle čtyř barev: modří, zelení, rudí a bílí. Doporučujeme vám přijít včas, abyste byli svědky zahajovacího programu, při kterém jsou neseny obrazy bohů, a byli svědky prvního závodu, který bývá zpravidla tím nejlepším, protože se ho účastní ti nejlepší závodníci.

Tím, čeho se Římané nevzdají ani za těch nejkrušnějších období, jsou gladiátorské zápasy v amfiteátru. Na Martově poli můžete navštívit první kamenný amfiteátr pojmenovaný podle Statilia Taura, Augustova generála a politika, který jej nechal vybudovat. Boj v gladiátorské aréně představuje prožitek, který vás bez ohledu na to, zda jste mírumilovní či agresivní, vtáhne do běsnící atmosféry toužící po krvi.

Gladiátorské zbraně mají zápasníky spíše oslabit než chránit. Například helmice měla bránit ve výhledu a velký štít znemožňovat pohyb. Právě tato znevýhodněnost činí podívanou mnohem zajímavější.

Pokud budete mít štěstí, budete moci navštívit „naumachii“ neboli námořní bitvu, kterou můžete spatřit v Zátibeří. Ačkoli se jedná o rekonstrukce historických bitev, umírají na nich jako vojáci odsouzenci k smrti.

Můžete také navštívit o něco příjemnější vodní podívanou, při které Nereidy předvádí synchronizované plavání. Představení vypadá natolik autenticky, že si plavkyně, ve skutečnosti prostitutky, můžete jednoduše splést s mýtickými nymfami.

Skrytý Řím

Řím nejsou jen velké chrámy, divadla, lázně a zábava, ale také ulice, ve kterých můžete spatřit každodenní život římských občanů i s jejich obvyklými starostmi. Takovou čtvrtí, kam běžný návštěvník Říma jen tak nezavítá, je Subura. Subura leží mezi pahorky Viminalem, Quirinalem, Oppiem a Cispiem. Je to nejhustěji obydlená část Říma, ze které i přesto, že má pověst špinavé a hlučné čtvrti, pochází mnoho osobnosti, jako na příklad Gaius Iulius Caesar. Ačkoli se do ulic Subury nevydává mnoho dětí bez doprovodu dospělých, jsou naopak vyhledávány mladými muži, kteří hledají nějaké to dobrodružství. Subura je vyhledávána kvůli příznivějším cenám v nevěstincích a hostincích, ale nezkušený návštěvník by se jí měl v noci vyhnout kvůli pouličnímu násilí.

Relaxace uprostřed města

Severovýchodně od Martova pole se nacházejí římské zahrady, které čerpají svou inspiraci jak z venkova, tak i z městských hradeb. Mezi vyhlídkami, kopci, údolími a řekami můžete čerpat energii z překrásné zelené krajiny. Doporučujeme navštívit Lucullovy zahrady, pojmenované podle jejich zakladatele, které jsou proslulé svým smyslem pro luxus. Návštěvník jako by se přenesl do daleké Persie, kterou se nechal Lucullus inspirovat. Sám Pompeius Veliký ho posměšně přezdíval „římský Xerxes“.

Návštěvník by mohl donekonečna objevovat skryté poklady tohoto města, kdyby měl neomezené množství času. Musí se ovšem spokojit s těmi nejznámějšími místy a odcházet s pocitem, že smrtelník navštívil nesmrtelné město.

 Plné znění článku vyšlo v časopise Živá historie, prosinec 2012


Literatura:

Kol. autorů: Slovník antické kultury, Svoboda: Praha, 1974.
Ray Laurence: Turictický průvodce po starověkém světě: Řím, Volvox Globator, Praha, 2009
V. Kubelka: Římské realie a literatura, Prostějov, 1927

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Komentáře jsou zakázané