Press "Enter" to skip to content

Římský Nový rok

Přemýšleli jste někdy nad tím, proč nový rok začíná právě 1. ledna? Stejně jako nemálo dalších institucí, pochází i náš kalendář (s drobnou úpravou v 16. století) z antiky. 1. leden byl od roku 153 př. n. l. dnem, kdy římští konzulové – po nichž se jednotlivé roky nazývaly – nastupovali do úřadu. Římský nový rok ovšem dál tradičně začínal 1. březnem. Teprve když Julius Caesar roku 46 př. n. l. římský kalendář zreformoval, přesunul začátek roku na 1. leden, aby se rok kalendářní kryl s úředním. Jak slavili Římané Nový rok?

V mnoha ohledech se římské slavnosti Nového roku podobaly těm našim. Římané si stejně jako my na Nový rok vzájemně přáli vše nejlepší. Věřili totiž, že v tento den, kdy se slavnostně otvíraly chrámy bohů, budou bohové také více naslouchat, a proto měla jejich přání větší váhu než obvykle. Rádi si také dopřávali sladkosti (pravděpodobně obdoba našeho cukroví), „aby tak dál, jak začal, ubíhal sladce i rok.“ Navzájem si dávali dárky a jejich povinností bylo mluvit v tento den laskavě a nehádat se.

Na rozdíl od našeho pojetí, nebyl římský Nový rok dnem svátečním, ale pracovním. Jak píše Ovidius: „aby pak celý rok nebyl nečinný po vzoru tom.“ 1. ledna doprovodilo procesí bíle oblečených občanů nové konzuly na Kapitol, a toho dne také proběhlo první zasedání senátu. Otvíraly se chrámy bohů, konaly se oběti a bohoslužby. Zvláštní pozornost Římané na Nový rok věnovali bohu Ianovi, starobylému bohu času a všeho počátku. Iana si Římané představovali jako muže s dvěma tvářemi, který jedním obličejem hledí do minulosti a jedním do budoucnosti. Na nový rok mu obětovali sušené fíky, datle, med a peníze.
—————————————————————–
Literatura
Kol. autorů: Slovník spisovatelů: Řecko. Odeon. Praha 1975.
Kubelka, V.: Římské realie a literatura. Prostějov 1927.
Ovidius: Kalendář. Svoboda. Praha 1985.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Komentáře jsou zakázané