Press "Enter" to skip to content

Marcus Annaeus Lucanus

Básník, synovec Senekův, přítel císaře Nera, který se proslavil nedokončeným dílem „Farsalské pole“. Snad právě Lucanův básnický talent byl příčinou toho, že si císař Nero vyžádal jeho smrt.

Narodil se v roce 39 n.l. v hispánské Cordubě. Pocházel z významné, bohaté a urozené rodiny. Dědeček z matčiny strany byl Acilius Lucanus, známí řečník a právník. Z otcovy strany byl jeho dědem Seneca starší, rétor. Markovým otcem byl Marcus Annaeus Mela, bratr filosofa Seneky.

V Cordubě žil velmi krátce, neboť přáním rodičů bylo, aby byl vychováván v nejlepších římských školách. Byl nadaný student a brzy se vyrovnal svým učitelům. Dokázal výborně přednášet jak latinsky, tak i řecky.

Ovlivněn svým strýcem Senekou se zabýval stoicismem. Navštěvoval tehdy známého stoika Cornuta, u něhož se také seznámil s básníkem Persiem. Část svého života strávil v athénských školách odkud ho povolal císař Nero ke dvoru, aby pobýval v jeho blízkosti.

Ve svých jednadvaceti letech složil v soutěži skladbu „Chvála Nerona“, která ho proslavila. Nemohl však snést pokřivený Neronův charakter a jejich přátelství se začalo hroutit. Napětí ještě více vzrostlo, když z císařského dvora odešel jeho vlivný strýc Seneka. Lucanův výsměch namířený proti Neronovi, který stíhal jeho umělecké pokusy, způsobil, že mu Nero zakázal publikovat. Tato křivda Lucana přivedla mezi spiklence, kteří chtěli Nera odstranit.

Když bylo spiknutí odhaleno, byl Lucanus zatčen a odsouzen k smrti. Z císařovi „laskavosti“ však směl svůj život skončit libovolným způsobem.

Jeho smrt popsal římský historik Tacitus takto: „když se již řinula krev, a on zpozoroval, … že mu život uniká, vzpomněl si na báseň, kterou sám složil… i citoval právě ty verše a to byla jeho poslední slova:

„… krev mu vytryskla jenom jak z rány,
široko odevšad ze žil, jak pukly, proudem se valí,
života zdroj v jeho oběhu tělem a různými údy
zachytí vody. A žádný kdo zabit byl, neztratil žití
takhle širokou cestou; tu nejprve spodní část trupu
smrti vydala údy, sil životních prosté už zcela,
tam však, kde leží dýšící plíce, kde útroby tepou,
dlouho vázlo splnění sudby, jež po těžkém boji
s touto částí si teprve mohla to tělo vzít celé.“

Lucanus zemřel v pouhých 26 letech. Během svého života však stačil napsat mnoho děl. Mimo jiné například:

Iliacon – na námět z trojského cyklu
Catachthonion – sestup do podsvětí
Laudes in Neronem – Chvála Nerona
Orpheus
Saturnalia – žertovné verše k poslednímu dnu v roce
liberta k mimům, epigramy, prozaické řeči a listy
Farsalské pole – deset zpěvů nedokončeného eposu o občanské válce.  

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Komentáře jsou zakázané