Press "Enter" to skip to content

Chaironeia (Χαιρώνεια)

Je antické město v Boiótii, 14 kilometrů od Livadie. Zde roku 338 př. n. l. porazil Filip II. Makedonský spojená vojska řeckých městských států a ovládl Řecko. Bitva se udála na malé pláni mezi úpatím Thurionu a řekou Kefísem. Thébané, kteří spolu s Athéněny Řeky vedli, postavili nad hrobem svých padlých přes pět metrů vysokou sochu lva. Už ve starověku se socha zřítila a byla částečně pohřbena pod nánosem „věků“.
Když se o této soše na začátku 19. století doslechl turecký sultán, chtěl si ji hned nechat převést do Konstantinopole. Ale kvůli náročnosti přepravy obřích částí sochy z vnitrozemí, kde tehdy prakticky neexistovaly cesty, od svého úmyslu upustil. Socha tak zůstala v Chaironeii (dnešní výslovnost Cheronia) a na začátku 20. století byla restaurována. Dnes stojí na původním místě a v přibližně stéjné podobě, jakou měla ve 4. století př. n. l. Kromě sochy je v Chaironeii k vidění také malé leč zajímavé muzeum a přímo do skály vytesané divadlo.
V další významné bitvě, která se zde udála roku 86 př. n. l., porazil římský vojevůdce Sulla vojsko pontského krále Mithridata. Město také proslulo jako rodiště filosofa a dějepisce Plútarcha (žil asi 46-127 n. l.).

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Komentáře jsou zakázané