Press "Enter" to skip to content

Panopeus (Πανοπεύς)

Na cestě z Chaironeie do Delf, na kopci uprostřed úžasné krajiny, leží pozůstatky starověkého fóckého města Panopeus.

O Panopeu „proslulém reji“ (Hom. Od., XI, 581) se zmiňuje už Homér. Podle Iliády odtud pocházelo i mnoho řeckých bojovníků před Trójou. Homér jmenovitě zmiňuje jistého Schedia, který „nejlepší z Fóků, jenž ve městě Panopeus jménem, obýval ve svém domě a četným panoval mužům.“ (Hom. Il., XVII, 306).

Dnešnímu návštěvníkovi by se mohlo zdát, že panopeuské hradby snad ani nebylo možné dobýt, ve skutečnosti však město podlehlo dobyvatelům hned několikrát: za časů Xerxa, Filipa Makedonského a dobyto bylo také Římany. Není potom divu, že když toto místo navštívil proslulý řecký cestovatel Pausaniás, zapsal si, že Panopeus je spíše než městem osadou „kde nejsou ani úřady, ani gymnasion, divadlo, agora, ba ani voda, jež by stékala do kašny.“ (Paus. Cest. po Ř., X, 4)

Pausaniás také zaznamenal zajímavou panopeuskou pověst: „U strže leží balvany, z nichž každý znamená dobrý náklad pro vůz; barvou se podobají jílu, avšak ne tomu, který je v půdě, nýbrž takovému, jaký se ukládá ve strži nebo bystřině plné písku. Balvany vydávají dokonce i vůni podobnou pachu lidské kůže. [Panopeusští] Vyprávějí, že je to pozůstatek onoho jílu, z něhož Prométheus uhnětl lidské pokolení.“ (Paus. Cest. po Ř., X, 4)

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Komentáře jsou zakázané