Press "Enter" to skip to content

Nešťastné přehmaty Marca Antonia

Marcus Antonius (83 př. n. l. – 30 př. n. l.) se během své vojenské kariéry brzy začal objevovat po boku Gaia Julia Caesara. Bojoval s ním v Gálii, pak ho Caesar zanechal v Římě kde udržoval pořádek, zatímco Caesar bojoval v Africe proti Catonovi. Cassius i Brutus často uvažovali, zda zabít spolu s Caesarem i Antonia, neboť měl velkou podporu u vojska. Byl to jistě muž, kterému nechyběla statečnost. Ale byl i politikem? 

Když byl zabit Gaius Julius Caesar, postavil se proti návrhu Cassia i Bruta, kteří požadovali, aby byl Caesar prohlášen tyranem. Argumentoval totiž tím, že pokud bude Caesar prohlášen tyranem, všechny dosavadní zákony pozbudou platnost a jim jmenovaní úředníci příjdou o své úřady. Toho se ulekli mnozí z těch, kteří byli ještě Caesarem jmenováni do vysokých úředních funkcí, takže i  ti, kteří schvalovali útok na Caesara se obrátili proti Brutovi a Cassiovi. Byla také uhájena platnost poslední Caesarovy vůle, v níž Caesar odkázal své zahrady k užívaní lidu a každému Římanovi žijícímu v Římě odkázal sedmdesát pět attických drachem. Dále v ní adoptoval Octaviana, vnuka své sestry. 

Antonius vždy jednal jako Caesarův přítel, ale právě ona závěť způsobila, že mu lid přestal důvěřovat, Antonius ji totiž odmítl uvést v platnost. Octavianus, který stejně jako Antonius usiloval o moc, totiž obvinil před lidem Antonia, že ačkoli byl Caesarovým přítelem, nemá zájem potrestat Caesarovi vrahy, že nechce rozdat lidem odkázané peníze a jeho, jakožto adoptivního Caesarova syna, přehlíží a brání mu  ujmout se dědictví. 

Octavianus tedy začal rozdávat peníze ze svého a rodinného majetku, čímž si velice naklonil lid. Posílal tajně své agitátory do vojenských táborů, vojákům, kteří bojovali pod Caesarovým velením a tvrdili jim, že pokud nebudou uvedena v platnost všechna Caesarova rozhodnutí z jeho závěti, je jejich situace nejistá. Vojáci, kteří milovali Caesara, se klonili k jeho adoptivnímu synu a tlačili na Antonia, aby potvrdil platnost závěti. To se Antoniovi nelíbilo, protože pochopil, že to posílí pouze Octavianův vliv a nechal některé centuriony popravit. Kvůli tomu ho vojáci nenaviděli ještě více a dezertovali k Octavianovi, který již sbíral legie proti Antoniovi. 

Slavný řečník republiky Cicero za podpory většiny členů senátu prohlásil Antonia za nepřítele státu, ne že by toužili po odsouzení Caesarových vrahů, ale protože se bál Antonia mnohem více než mladého Octaviana. Tak začala další občanská válka, která nakonec vynesla Octaviana až na císařský trůn.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Komentáře jsou zakázané