Press "Enter" to skip to content

Kyzičtí v Mithridatově válce (88 – 84 př. n. l.)

Římský vojevůdce Lucullus odřízl Mithridata od zásobování jeho vojska a Mithridates hledal jiný způsob  jak ho  znova zásobovat. Domníval se, že když obsadí  Kyzikos u Marmarského moře, obnoví znovu jeho zásobování. 

Ačkoli Mithridates město dobýval nebyl schopen město získat. Pokusil se  město obléhat, ale dlouhé a bezvýsledné obléhání Mithridatovi způsobovalo, že mu docházely zásoby. V jeho táboře se následkem nedostatku potravy a rozklad  mrtvol rozmáhali všeliké infekce. 

Samotná prozřetelnost město chránila, když se během obléhání zvedal vítr a ničil stroje nepřátel. Během obléhání se ve městě odehrála příhoda, která posilnila kyzické občany. Kyzičtí nejvíce uctívali Persefonu a když přišel její svátek, kdy jí obětovali černou krávu, žádnou neměli a uhnětli jí z těsta. Tu však připlavala černá kráva z moře, podplula řetěz u vjezdu do přístavu, vběhla do města, sama došla do svatyně a postavila se k oltáři. Kyzičtí jí obětovali, zatímco přátelé Mithridatovi radili, aby odplul od města, které je pod ochranou božstva.

Mithridates nakonec po neuspěšném obléhání a morové nákaze, která propukla v jeho táboře od města v noci uprchl. 

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Komentáře jsou zakázané