Press "Enter" to skip to content

Delfy – Jak věštila Pýthie?

Poutníci se v Delfách dozvídali Apollónovi věštby skrze médium. To představovala žena s úředním titulem Pýthie. Pýthie – na rozdíl od většiny starořeckých kněží a kněžek – nezískávaly svůj úřad dědičně. Přestože Pýthie musela pocházet z Delf, mohla být mladá nebo stará, vzdělaná i negramotná, bohatá i chudá.

Delfy, Apollónův chrám

Věštilo se jednou za měsíc. Po celý rok, kromě tří zimních měsíců, kdy Apollón podle tradice nebyl přítomen. Věštkyně Pýthie se nejprve očistila u pramene a pak odešla v doprovodu kněží do chrámu a sestoupila do adytonu (= řec. nepřístupný, posvátný) – spodní místnosti svatyně.

Způsob věštění v Apollónově chrámu v Delfách dlouho zůstával záhadou. Nikdo ze starověkých autorů mu nevěnoval víc než pár řádků, které obvykle popisovaly ze země stoupající sladce vonící páry.

Když ale archeologové začali na začátku dvacátého století odkrývat podlahu Apollónova chrámu, nenašli po nějakých výronech plynu ani stopy. Historici proto nelenili a přišli s mnoha náhradními teoriemi. Nejčastěji přijímaným názorem bylo, že kněžka se před sestupem do adytonu napila vody přinášející inspiraci. Poté uvnitř chrámu okouřila oltář sladce vonícím kadidlem a k tomu žvýkala vavřínové listy. Nový mýtus, vycházející ze špatné interpretace jediného zachovaného vyobrazení Pýthie, držící v ruce vavřínovou větvičku, byl na světě.

Až v druhé polovině devadesátých let se do problému zamíchali geologové. V roce 1996 skupina kolem geologa Jella de Boera, provedla důkladný geologický průzkum svatyně a okolí. Povšimli si několika zajímavých věcí: a) vnitřní část svatyně je zapuštěná do země dva až čtyři metry pod úrovní okolní podlahy, b) přímo pod chrámem se protínají dva geologické zlomy – Delfský a Kernaský zlom, c) do základů chrámu je zabudován propracovaný systém sběračů, které vyváděly podzemní vodu z chrámu.

Kde se vzala v chrámu voda, když neexistoval žádný přívod? Správnou odpovědí se ukázala teze, že voda stoupala (spolu se zmiňovanými sladce vonícími parami) přímo ze země. Geologickými pohyby podél  zlomů se totiž uvolňovalo teplo, které vytlačovalo na povrch vodu spolu s metanem, etanem, etylenem a jinými plyny, které se teplem uvolňovaly z vápenců v podloží svatyně. Jmenované plyny tvoří zcela specifickou směs, která nejenže sladce voní, ale je schopná navodit i zvláštní psychické projevy pozorované u Apollónových Pýthií.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Komentáře jsou zakázané