Press "Enter" to skip to content

Cheilón ze Sparty (asi 640-550 př. n. l.)

Vojenský reformátor a efor Cheilón, byl prý stručný v řeči ale výmluvný svým umem. Tvrdil například, že mezi ctnosti muže patří předvídat budoucnost, pokud je dosažitelná rozumovou úvahou. O jistém lakónském ostrově v Kythérách, když rozpoznal jeho strategickou polohu, řekl: „Kéž by nebyl vůbec vznikl, nebo kdyby se byl potopil hned jak vznikl!“ a opravdu se časem tento malý kousek země stal Sparťanům příčinou mnoho potíží…

V roce 556 byl zvolen do úřadu efora, což těžce nesl jeho starší bratr. Na jeho neutuchající připomínky pravil: „Já totiž umím snášet křivdy, ty však ne.“ Už jako efor provedl Cheilón několik důležitých reforem: posílil danou instituci do té míry, že od té doby vládli efoři de facto spolu s králi; zpřísnil vojenský výcvik a upravil dosavadní válečnou taktiku.

Pokud kdo chce žít šťastně a spravedlivě, doporučoval mu dodržovat míru, nikomu se neposmívat, nikoho nepomlouvat, poslouchat zákonů a krotit hněv. Na otázku „Co je nesnadné?“ řekl, že uchovat tajemství, správně si rozdělit volný čas a umět snášet křivdu. Na Aisópův rýpavý dotaz: „Co dělá Zeus?“ Odpověděl: „Snižuje, co je vysoké, zvyšuje co je nízké.“

Podle Diogena Laertia zemřel jako stařec na zástavu srdce, z rozrušení a radosti, když se dozvěděl, že jeho syn zvítězil na olympijských hrách.

Známé výroky:
„Ctnost je rozumná.“
„Důkaz je základem pro spor.“
„Mysli na konec!“
„O mrtvých jen dobré.“
„Poslouchej zákonů!“
„Nedovol jazyku, aby předbíhal rozum!“
„Záruky jsou nenasytné.”
„Šťastný je ten tyran, který zemře doma, přirozenou smrtí.“
„Měj v úctě stáří!“
„Kroť hněv!“
jeho nejoblíbenější průpovídkou bylo: „Ručení – mučení.“

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Komentáře jsou zakázané