Press "Enter" to skip to content

Tímoleón a jeho bratr Tímofános (4.stol. př.n.l.)

Krátce řečeno, Tímoleón byl korinthský demokrát, který osvobodil Sicílii od tyranů a od Punů. Ale co obdivuji na této osobě je jeho smysl pro právo a statečnost. Tímoleón měl bratr, který byl jiného rázu než on. Toužil po moci a samovládě. A právě na jeho bratru můžeme vidět jaký byl Tímoleón člověk. Když došlo k bitvě Korinťanů proti Argejským a Kleónejským byl Tímoleón zařazen mezi těžkooděnce, avšak Tímofana, jenž velel jezdcům, postihlo kruté nebezpečí. Jeho kůň byl totiž zraněn, shodil ho a on padl mezi nepřátelé. Nejčetnějsí z jeho druhů se ze strachu ihned rozprchli a ti nečetní, kteří u něho zůstali, těžko mohli odolávat v boji proti přesile. Jakmile však Tímoleón spatřil, co se přihodilo, tryskem mu přispěchal na pomoc, Timofána ležícího na zemi přikryl štítem, a zachytiv mnoho ran oštěpem a mnoho úderů rukou svým tělem a zbraněmi, odrazil konečně nepřátele a zachránil bratra.
Když se však Tímofános prohlásil za samovládce a nechával bez soudu popravovat občany, naléhal Tímoleón na svého bratra, aby zanechal tyranie.Když ho Tímofános neuposlechl domluvil se s několika svými příbuznými, že Tímofana zabijí. Přišli tedy k němu a prosili ho ještě jednou, aby zanechal tyranie. Když Tímofános neuposlechl, zakryl si Tímoleón tvář pláštěm, zaplakal a jeho příbuzní Tímofána zabili.
Po tomto činu ho matka nenáviděla a proklela ho. To měloza následek, že dvacet let vůbec veřejně nevystupoval.
Tímoleóntův čin ukazuje jeho nenávist k špatnosti a jeho velkodušnost, a také že při své šlechetnosti a lásce k příbuzným přece jen dal přednost vlasti před rodinou, že čest a spravedlnost kladl výše než svůj vlastní prospěch, že dovedl zachránit bratra, když vynikal v boji za vlast, a pak usmrtit, když se dopustil úkladů proti ní a chtěl jí zotročit.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Komentáře jsou zakázané