Press "Enter" to skip to content

Biás z Priény (asi 620-550 př. n. l.)

Výborný soudce a státník Biás proslul svým patriotismem, ctnostným charakterem a výmluvností. Prý byl velmi bohatý, ale žádný chamtivec. V antice se vypravoval příběh, že když nepřítel napadl Priénu, všichni její obyvatelé zoufale prchali a snažili se zachránit co největší objem svého majetku. Biás naproti tomu odcházel z města jen lehce vystrojen, jakoby na krátkou procházku, a beze všeho. Ptali se ho tedy sousedé, proč nezachraňuje, co je jeho a on odpověděl: „Všechno své si nesu s sebou.“ – čímž naznačoval, že jeho největším pokladem, který mu navíc nemůže nikdo zcizit, jsou jeho znalosti.

Vyprávělo se také, že když Peršané obléhali Priénu, vykrmil Biás dva mezky a vyhnal je do jejich tábora. Jakmile je spatřil perský král, zaražen tím, že Řekové takhle rozšiřují svůj blahobyt i na zvířata, rozhodl se poslat do města posla. Biás mezitím dal ve městě shromáždit hromady písku a obložil je obilím. Posel uviděl obrovské množství zásob a ihned to ohlásil králi. Peršané pak bez odkladu odtáhli.

Biás tvrdil, že je příjemnější rozsuzovat nepřátele než přátele; neboť z přátel se jistě jeden stane nepřítelem, kdežto z nepřátel jeden přítelem. Zemřel údajně přímo v soudním dvoře – to když ve velmi pokročilém věku obhajoval svého vnuka. Jen co dozněl osvobozující výrok, svalil se prý mrtvý na zem. Natolik se proslavil svou spravedlivostí, že se dostal dokonce i do přísloví: „Nutno-li soudit, čiň tak, jak v Priéně,“ říkali si mezi sebou antičtí Řekové.

Dával takovéto rady:

„Cokoli činíš dobrého, přisuzuj bohům, ne sobě!”

„Mysli na to, co děláš!”

„Miluj rozvážnost!“

„Vytrvej v tom, co si zvolíš!“

„Nehodného muže nechval pro bohatství!“

Nebádal rovněž k určité zdrženlivosti, neboť trvdil, že „většina lidí je špatná.“

Na dotaz, kdo je bohatý, odpověděl: „Kdo po ničem netouží.“ – A kdo chudý? „Lakomec.“

Co je těžké: „Snášet statečně zhoršení svých poměrů.“

Co je lidem příjemné? „Naděje.“

Když se kdysi plavil ve společnosti bezbožným lidí, postihla je bouře, a tu se náhle oni začali hlasitě modlit. Biás je okřikl slovy: „Mlčte, aby nezpozorovali, že se tu plavíte!“

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Komentáře jsou zakázané