Press "Enter" to skip to content

Od Epiktéta

Lidé nejsou zneklidňováni věcmi, nýbrž svými vlastními názory o věcech. Například smrt není nic hrozného, neboť jinak by se byla zdála také Sokratovi hrozná, ale názor, že smrt je něco hrozného, to je to hrozné. Kdykoli tedy narážíme na překážky nebo se znepokojujeme nebo se rmoutíme, nikdy neobviňujme jiného, nýbrž sebe samy, to jest své vlastní názory. Nevzdělaný člověk se projevuje tím, že jiným dělá výčitky za to, že se jemu vede špatně; kdo se začal vzdělávat, tím, že dělá výčitky sobě samému; kdo je plně vzdělán, tím, že nic nevyčítá ani jinému, ani sobě.

  Žádnou cizí předností se nevychloubej! Kdyby se vychloubal kůň a říkal: „Jsem krásný,“ bylo by to snesitelné, ale vychloubáš-li se ty a říkáš-li: „Mám krásného koně,“ věz, že se chlubíš předností koně. Co je tedy tvé? Užívání představ. A proto se vychloubej teprve tehdy, az se budeš v užívání svých představ chovat ve shodě s přírodou; neboť tehdy se budeš chlubit jednou ze svých vlastních předností.

  Nežádej, aby se věci daly, jak chceš, nýbrž chtěj, aby se daly, jak se dějí, a bude ti v životě dobře!

  Nemoc je závadou tělu, ale vůli nikoliv, ledaže by to vůle sama chtěla. Zchromení je závadou noze, ale vůli nikoliv. To si říkej při všem, co tě potkává, shledáš totiž, že to vše je na závadu něčemu jinému, ale tobě nikoliv.

  Při všem, co se ti přihází, nezapomínej se obracet k sobě samému a zkoumat, kterou schopnost máš k tomu, abys jí použil. Vidíš-li například krásného chlapce nebo krásnou dívku, najdeš přiměřenou k tomu schopnost ve zdrželivosti; naléhá-li na tě těžká práce, najdeš onu schopnost ve vytrvalosti; stíhá-li tě potupa, najdeš v sobě trpělivost. A budeš-li si takto zvykat, nebudou tě strhovat tvé klamné představy.

  Nikdy o ničem neříkej „ztratil jsem“, nýbrž „vrátil jsem“. Zemřelo tvé dítě? Bylo vráceno. Zemřela ti žena? Byla vrácena. „Statek mi byl zabrán.“ Tedy i ten byl vrácen. „Ale ten, kdo mi ho zabral, je špatný člověk.“ A co ti po tom, skrze koho jej nazpět požádal ten, kdo ti ho dal? Pokud ti ho ponechává, hleď si ho jako cizí věci, jako pocestní své hospody.
 

(z edice Antické knihovny)

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Komentáře jsou zakázané