Press "Enter" to skip to content

Marcus Antonius byl ovládán vášněmi a nikoli rozumem

GAIUS IVLIVS CAESAR si vybral MARCA ANTONIA pro jeho statečnost a pro jeho dobré schopnosti velet. Brzy se ukazoval po Caesarově boku. Když ale Caesar bojoval v Africe proti Scipionovi a Catonovi, nechal Antonia v Římě, aby udržoval pořádek. To se Antonia dotklo, neboť raději chtěl trávit čas na bitevním poli než v Římě. Marcus Antonius sice byl dobrým vojákem, ale špatným vladařem, neboť v dobách kdy vládl, propadal častému pití a bujarému sexuálnímu životu.
Nechci zde rozebírat do detailu jeho život, jen bych zmínil několik životních momentů, které mohou překvapit. Tak například o mnoho let dříve, když se Gaius Iulius Caesar vracel z Hispanie, jistý Trebonius, který se později účastnil spolu s Brutem a Cassiem spiknutí proti Caesarovi, připravoval již tehdy Caesarovu vraždu a snažil se přesvědčit Antonia, aby se i on zapojil do spiknutí. Antonius odmítl, ale Caesarovi nic neprozradil a tím vzbudil zdání, že není Caesarovi až tak věrný. To mělo vliv, že později Antonius nebyl zabit spolu s Caesarem.
Další z takovýchto momentů byl návrh amnestie a přidělení provincií pro Caesarovi vrahy Cassia a Bruta. Senát jeho návrhy potvrdil. Když však Antonius viděl běsnící dav během Caesarova pohřbu, ihned otočil a mluvil proti Cassiovi a Brutovi.
Je přímo hanba, že nejen nechal zavraždit Cicerona, ale ještě větší ostuda byla, že se při pohledu na Ciceronovu hlavu a useknuté ruce, hluboce, ba přímo křečovitě smál.
Největší ostudou bylo, když se spřáhl s egyptskou královnou Kleopatrou. Kleopatra nejdříve vyzbrojila Antoniovo vojsko nebo spíše loďstvo a Antonius se vrhl do občanské války proti Octaviánovi.
V bitvě u Aktia se potom choval jako loď na moři za silné bouře, která je zmítána sem a tam. Když totiž viděl jak ho Kleopatra téměř hned na začátku bitvy opouští a vrací se do Egypta, protože dostala strach z porážky, opustil Antonius vojsko, které v té době úspěšně čelilo Octaviánovi a následoval Kleopatru. Z vojáku nikdo nechtěl uvěřit, že Antonius opustil své legie kvůli ženě a bojovali směle dál. Nakonec byly Antoniovy legie poraženy. Antonius dlouhý čas nepromluvil s Kleopatrou ni slovo a usadil se u ostrova Faru, kde trávil čas skoro sám.
Nebylo to poprvé, kdy kvůli Kleopatře změnil své plány. Například když táhl proti Parthům, do války, která se mu nechtěla vést, začal se kvůli lásce ke Kleopatře stahovat a stačilo málo, aby nebyl drtivě poražen jako Marcus Crassus.
Antonius uměl poslouchat rozkazy a dobře je plnit, neuměl je však sám dávat.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Komentáře jsou zakázané