Press "Enter" to skip to content

Galové v Řecku – 278 př. n.

Je to příběh z dob, kdy Řecko mnoho vytrpělo od Filipa a Alexandra. Zubožená země však měla trpět ještě víc. K útoku na ní se totiž shromáždily hordy Galů. Galové pochodovali směrem k Iónskému moři, kde si podrobili Illyry a všechny, kteří bydlí až k pomezí makedonskému. Potom vpadli i do Thessálie. Když se blížili k Thermopylám, jedině Athéňané rychle povstali k obraně a obsadili thermopylskou soutěsku. Avšak stejně jako tráchínský Efialtés, když převedl Peršany, i Galové vyslídili horskou stezku, díky díž se Athéňanům dostali do zad. 

Když už Galové byli za Thermopylami, o jiná města neměli zájem než o Delfy. Obyvatelé Delf se jim postavili na odpor. Jakmile se strhl boj muže proti muži, do bitvy zasáhli i staří bohové. Jak píše Pausániás (Cesta po Řecku I), půda, kterou měli ve svých rukách vojska Galů, se po celý den otřásala prudkým zemětřesením. Z Parnasu se také řítily veliké balvany, ba celé skalní stěny se utrhly a mířili přímo na Kelty, a to ne na jednoho nebo na dva, ale na třicet a třeba ještě více, jak každý měl hlídku na určitém místě, či kde kdo právě odpočíval. Tak vpád skal zahubil vždy celý hlouček.

Galům se také zjevovaly děsivé podoby héroů. Mezi těmi zjevy byl i Pyrrhos, kterého Delfané neměli v lásce, ale po vítězství nad Galy delfské obyvatelstvo začalo prokazovat Pyrhhovi nebývalou úctu.

S pomocí bohů dokázali Delfané obrátit Galy na útěk. Ti se potom stáhli z Řecka a přeplavili se do Malé Asie.
 

(z edice Antické knihovny)

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Komentáře jsou zakázané