Press "Enter" to skip to content

Demosthenés (384-322 př.n.l.)

Nejslavnější řečník starověku a málokdo by v jeho mládí věřil, že bude tak slavný. Sám měl totiž jistou vadu řeči a pokaždé když se pokoušel mít na veřejnosti proslov, byl lidmi vypískán. Až si ho všiml herec, jeho dobrý přítel Satyros, vysvětlil mu, že pouze složit proslov nestačí, ale také je důležitý přednes a gestikulace. Začal cvičit a aby všechcen čas trávil studiem řečnictví, oholil si půl hlavy, aby se styděl vyjít na veřejnost a místo toho studoval. Demosthénovi se údajně vyčítá to, že pokud si nepřipravil proslov, na shromážděních mlčel.
Jak víme vášnivě řečnil proti Filipu Makedonskému a skutečně se Filip nejvíce obával právě jeho. Neboť po bitvě u Chairóneie Filipa zamrazilo při pomyšlení na vliv a sílu Demosthéna, který ho donutil ve zlomku jednoho dne vystavit nebezpečí nejen svou vládu, ale i svůj život.
Málokdo ví, že se také nechával podplácet Peršany, kteří věděli jak velký vliv má tento řečník.
Proti nepřátelům Řeků byl nemilosrdný, ale uvnitř obce se nechával čas od času podplácet a když byl jednou vyzván, aby se postavil proslovem proti oponentu, dělal, že ho bolí v krku a nemůže mluvit, protože tajně dostal od oponenta úplatek.
Jako voják nestál už vůbec za nic. Během bitvy u Chairóneie neukázal čin hodný jeho slovům a naopak opustil dvé místo, utekl, a zahodil zbraň.
Musí se mu však nechat, že to byl výborný řečník, přesto bohové nedali každému vše.
Když zemřel i Alexander Veliký a znovu burcoval řecké obce ke svobodě, byl pronásledován Antipatrovými náhončími a uchýlil se do Poseidonova chrámu na Kalaurii, náhončí ho dostihli a v chrámu pak požil jed a než ho vynesli ven, zemřel. U oltáře pak našli jeho list, na kterém bylo napsáno „Demosthenés Antipatrovi“ a nic víc.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Komentáře jsou zakázané