Press "Enter" to skip to content

Cicero (106-43 př.n.l.)

 Matka jeho Helvia pocházela ze vnešeného rodu, nicméně o jeho otci se moc toho neví. Narodil se 3.ledna, podle starého římského kalendáře den, kdy se Římané modlí a obětovali bohům za císaře. Málokdo ví, že Cicero byl i básník, ale díky tomu, že se objevilo později mnoho vynikajících tvůrců, jeho sláva zmizela. Již v dětství se projevili jeho schopnosti si vše zapamatovat, byl natolik v dětství již vzdělaný, že dokonce rodiče jeho spolužáků se chodili na Cicera do školy dívat. 
Když propukla války s Marsy, konal nějaký čas vojenskou službu pod Sullou. Když ale viděl jak poměry dozrávají k občanské válce a z občanské valky k neomezené samovládě, stáhl se z veřejného života a věnoval se studiu . 

Jeho kariera začala ve chvíli kdy jakýsi Sullův propuštěnec Chrýsogonos dal do dražby majetek jakého si občana, který prý přišel o život během proskripcí. Když Roscius, syn a dědic zemřelého , byl nad tím rozhořčen a dokazoval, že majetek má cenu dvě stě padesát talentů, rozlobil se Sulla, že je usvědčován z nesprávného jednání a na popud Chrysogonův obžaloval Roscia z otcovraždy. Nikdo nechtěl Rosciovi pomoci, všichni se od něho odvrátili ze strachu před Sullovým hněvem a tak se mladík ve své opuštěnosti obrátil na Cicera. Ten se případu ujal a zvítězil. Ze strachu pak před Sullou odešel do Athén a stal se posluchačem akademie. Když odjel na Rhodos vypráví se, že rétor Apollónios, který nerozuměl latinsky, požádal Cicerona, aby přednesl řečnické cvičení řecky, rád mu Cicero vyhověl. Když svou řeč ukončil a posluchači ho zahrnovali chválou, jen Apollónios nedal najevo ani trochu uspokojení a po skončení seděl dlouhý čas zamyšlen. Cicera to mrzelo, a tu mu Apollónios řekl: „Tebe, Cicerone chválím a obdivuji, je mi však líto osudu Řecka, když vidím, že to jediné, co nám z našich předností zbylo, totiž vzdělání a výmluvnost, se tvým přičiněním stává majetkem Římanů“. 
Cicero již od mládí trpěl na slabost žaludku, takže začal během dne jíst až o něco později. 
Pak se Cicero vrátil do Říma kde začal svou karieru jako questor a dostal jako provinvcii Sicilii. 
Získal si věhlas svým řečnickým uměním, byl několikrát zvolen konsulem a jeho jméno bylo známé po celém Římě. 
Nejvíce se proslavil také tím, že potlačil Catilinovo spiknutí. Stojí za to se zmínit i o tom, že podezíral Caesara z toho, že byl i on do tohoto spiknutí zaplaten, ale nikdy nenašel tolik důkazů, aby mohl Caesara obvinit.
sklony. 
Pak měl také co dělat s Clodiem, který byl kdysi jeho přítel, když se postavil ve soudním sporu proti němu. Clodius se mu pomstil tím, že ho dokázal poslat do vyhnanství, kde strávil šestnáct měsíců. 
Byl pak povolán zpět a poslal proti Clodiovi dva konzuly s vojskem. 
Během střetu Pompeia s Caesarem se tak nějak přiklonil k Pompeiovi, ale zdá se, že stále váhal. Po Pompeiově porážce ho k jeho překvapení Caesar přijal s otevřenou náručí a dá se říci, že ho hodně toleroval. 
Když byl Caesar Brutem A Cassiem zavražděn, Antonius se zaměřoval na Cicera jako na nepřítele i proto, že byl důvěrný přítel s Brutem a sám jako první podal návrh, aby byli Brutus a Cassius provolány hrdiny. 
Cicerovi se podařilo omezit Antoniův vliv, to také díky tomu, že se ujal Octávia. Zde bych zmínil i to, že měl Cicero ve snu vidění, jak mladící stojí v chrámu před Zévem a vybírá si toho mladíka, který ukončí občanské války a bude vládnout. Zeus si vybral mladíka, jehož tvář si Cicero dobře zapamatoval. Za čas – ačkoli Octávia nikdy předtím neviděl – poznal, že tvář toho mladíka patří Octavianovi. 
Na vděčnost lidé zapomenou, jako se zapomíná na bezvýznamný sen. Ačkoli Cicero pomohl Octavianovi k moci, nakonec dovolil Antoniovi, aby byl Cicero zapsán na seznam osob odsouzených k smrti. 
Cicero již jako starý muž nevěděl co dělat a tak uprchl, neustale pobíhal s otroky sem a tam, až nakonec zrazen člověkem, kterého učil, byl zabit mužem, kterého Cicero kdysi obhajoval. Jeho ruku a hlavu nechal Antonius pověsit na foru.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Komentáře jsou zakázané