Press "Enter" to skip to content

Cato Utický

Pokud bych měl nalézt nějaký vzor, tak by to jistě byli dva muži. První by byl Seneca a druhy Cato Utický. Právě Catonovi bych chtěl věnovat pár myšlenek, které mne osobně nejvíce zaujaly. Představme si člověka, který se nedá pohnout ani velkým štěstím ani velkým neštěstím, tak na mne působil Cato. Jeho vrozený smysl po spravedlnosti a čest ho samozřejmě zavedl k stoické filosifii, která mu byla morální oporou v dobách, kdy se o republiku rvali dva vlici, Pompeius a Caesar. Každý zvlášť a stojíce proti sobě by sotva dokázali ovládnout Řím, proto se dohodli, že si rozdělí moc a nechali se zvolit konsuly. Cato jako jeden z mála tušil, že se jak Pompeius tak i Caesar pokouší zrušit ústavu a nastolit monarchii. Proto se Cato nechal zvolit prepraetorem, aby tak jako jediný mohl oponovat dvoum tyranům. Pokusil se také kandidovat na konsula, ale byl společně se svým kolegou málem zabit podplacenou chátrou. Caesar díky svým dobyvačným válkám získal mnoho zlata, které posílal do Říma a kupoval si tak chátru. Caesar pak napadl Germány, se kterými měl uzavřenou mírovou dohodu a tím porušil posvátná práva. Cato ho volal k odpovědnosti a požadoval, aby byl Caesar vydán Germánům a tím by byla od Říma odvrácena pomsta bohů. Cato svou plamenou řečí dokázal Caesara odsoudit a tím podnítil Caesara k pochodu na Řím. Svolil, aby Pompeius měl vrchní velení, ale pouze do doby dokud by nebyl Caesar poražen. Po prohrané bitvě u Farsalu se odebral s loďstvem do severní Afriky, do města Utiky. Po bitvě u Thapsu pomáhal všem Římánům se zachránit. Sám však byl rozhodnut spáchat sebevraždu, neboť zemřít ve svobodě bylo pro něj čestnější než žít v tyranydě. Noc před svou smrtí si třikrát přečetl Platonova Faidona o nesmrtelnosti duše. Pak si vrazil dýku do hrudi, našli ho však ještě živého a pokusili se mu vrátit vnitřnosti zpět a zašít mu ránu. Když se však probral, otevřel si vlastnima rukama ránu a zemřel. Když se Caesar dověděl o jeho smrti prohlásil: „Catone, nepřeji ti tvou smrt, neboť ani tys mi nedopřál, abych tě zachránil.“ Catonův syn se pak podílel na Brutově spiknutí a zemřel v boji v bitvě u Filip. Stejně tak jeho dcera, manželka Bruta, se zúčastnila spiknutí proti Caesarovi a obětovala svůj život.
Lid Utický pak nechal na břehu moře postavit Catonovu sochu jak drží dýku.

Jak užitečný byl tento příspěvek?

Kliknutím na hvězdičku ohodnotíte!

Průměrné hodnocení 0 / 5. Počet hlasů: 0

Zatím žádné hlasy! Buďte první, kdo ohodnotí tento příspěvek.

Komentáře jsou zakázané