Řecko

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Demosthenés (384-322 př.n.l.)

 Nejslavnější řečník starověku a málokdo by v jeho mládí věřil, že bude tak slavný. Sám měl totiž jistou vadu řeči a pokaždé když se pokoušel mít na veřejnosti proslov, byl lidmi vypískán. Až si ho všiml herec, jeho dobrý přítel Satyros, vysvětlil mu, že pouze složit proslov nestačí, ale také je důležitý přednes a gestikulace. Začal cvičit a aby všechcen čas trávil studiem řečnictví, oholil si půl hlavy, aby se styděl vyjít na veřejnost a místo toho studoval. Demosthénovi se údajně vyčítá to, že pokud si nepřipravil proslov, na shromážděních mlčel.

Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)

Plutarchos o vyhnanství

"Vyšetřujme tedy sami u sebe váhu každé příhody jako váhu nákladu. Tělo je totiž tlačeno tíhou břemene, duše však často sama ze sebe tíhy věcem přidává."

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (2 votes)

Galové v Řecku - 278 př. n. l

 Je to příběh z dob, kdy Řecko mnoho vytrpělo od Filipa a Alexandra. Zubožená země však měla trpět ještě víc. K útoku na ní se totiž shromáždily hordy Galů. Galové pochodovali směrem k Iónskému moři, kde si podrobili Illyry a všechny, kteří bydlí až k pomezí makedonskému. Potom vpadli i do Thessálie. Když se blížili k Thermopylám, jedině Athéňané rychle povstali k obraně a obsadili thermopylskou soutěsku. Avšak stejně jako tráchínský Efialtés, když převedl Peršany, i Galové vyslídili horskou stezku, díky díž se Athéňanům dostali do zad. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.8 (10 votes)
Syndikovat obsah