Řecko

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Anacharsis ze Skythie (kolem r. 595)

Anacharsis pocházel ze Skythie, ale jeho matkou byla Řekyně. Když prý přišel poprvé do Athén, zastavil se v domě básníka a státníka Solóna a vyzval jednoho z jeho služebníků, aby vyřídil pánovi, že za ním přišel Anacharsis ze Skythie a rád by se stal jeho přítelem. Solón se ho však bez zájmu otázal, zda-li není lepší si dělat přátelé doma. Na to Anacharsis reagoval takto: „Nuže, ty jsi doma, dělej si tedy přátele!“ Jeho pohotovost učinila na Solóna takový dojem, že se oba brzo stali nejlepšími přáteli.

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (2 votes)

Biás z Priény (asi 620-550 př. n. l.)

Výborný soudce a státník Biás proslul svým patriotismem, ctnostným charakterem a výmluvností. Prý byl velmi bohatý, ale žádný chamtivec. V antice se vypravoval příběh, že když nepřítel napadl Priénu, všichni její obyvatelé zoufale prchali a snažili se zachránit co největší objem svého majetku. Biás naproti tomu odcházel z města jen lehce vystrojen, jakoby na krátkou procházku, a beze všeho. Ptali se ho tedy sousedé, proč nezachraňuje, co je jeho a on odpověděl: „Všechno své si nesu s sebou.“ – čímž naznačoval, že jeho největším pokladem, který mu navíc nemůže nikdo zcizit, jsou jeho znalosti.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.8 (6 votes)

Epimenidés z Knóssu (kolem r. 600)

Lidé pokládali Epimenida za miláčka bohů; váže se k němu totiž neobyčejné množství přinejmenším neuvěřitelných historek. Vyprávělo se například, že jednou když v horách hledal ovci, přepadla ho únava a tak si zašel přes polední vedro odpočinout do jeskyně. Jakmile se probudil a vrátil zpět do města, našel svého mladšího bratra, teď už jako starého muže, a zjistil, že spal celých 57 let.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.7 (3 votes)

Pittakos z Mytilény (asi 645-570 př. n. l.)

Pittakos, syn Hyrradiův, byl v roce 589 byl zvolen obcí nejvyšším představitelem Mytilény (na ostrově Lesbu) a vybaven mocí uvést stát do pořádku. Protože jeho post velice připomínal samovládcovství, od mnoha svých dřívějších přátel začal sklízet poměrně ostrou kritiku. Například slavný básník Alkaios na Pittaka psal tak neurvale posměšné verše, až ho kdosi zatkl a vsadil do vězení. Pittakos ale básníka propustil se slovy: „Odpouštěj hned, abys později nelitoval.“

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (3 votes)

Platonova představa o posmrtném životě

 Ale ovšem nebude to dobrodružné vypravování statečného Alkinoa,  nýbrž vypravování muže sice také statečného, Éra Armeniova, rodem Pamfyla. Ten zahynul kdysi v boji; a když po deseti dnech byly sbírány mrtvoly již porušené, byl nalezen neporušen a donesen domů; měl býti pohřben a tu dvanáctého dne, když už ležel na hranici, oživl a oživnuv vypravoval, co na onom světě uviděl.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.8 (4 votes)

Vliv na demokracii

Při četbě životopisu Themistoklea (524-459 př.n.l.), athénského vůdce, který je také znám tím, že donutil k útěku z Řecka perského krále Xerxa, jsem si všiml jedné zajímavé myšlenky. Totiž lidé, kteří jsou více připoutáni k moři než k půdě, mají k demokracii o mnohem blíže. Údajně 30 athénských tyranů postavilo řečniště tak, aby byl pohled řečníka když hovořil namířen k zemi a nikoli k moři.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (4 votes)

Filopoimen (253 př.n.l. 183 př.n.l.) - poslední skutečný Řek

 Bylo to v době, kdy z jedné strany tlačil na Řeky Makedonec a z druhé strany zas Sparťan. V té době se objevil Achajec jménem Filopoimen. Kterýsi Říman, chtěje ho chválit, nazval ho posledním Řekem, jako by už Řecko po něm nezrodilo žádného velkého muže sebe důstejného. Pocházel z vážené řecké rodiny z Mantinei, ale museli uprchnout do Megalopole. Už od mládí bylo zjevné, že z něho nebude diplomat, ale velký válečník. Už jako mladík porázil se svou jednotkou Spartany a vyhnal několik tyranů. Boióťané obléhali Megera, a doufali, že se jich brzy zmocní; náhle se však mezi němi rozšířila pověst, jež ovšem nebyla pravdivá, že Filopoimén přichází obleženým na pomoc a že už je blízko; i zanechali tam žebříky, které již přiložili na hradby, a střemhlav prchali. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 3 (2 votes)

Tímoleón a jeho bratr Tímofános (4.stol. př.n.l.)

 Krátce řečeno, Tímoleón byl korinthský demokrát, který osvobodil Sicílii od tyranů a od Punů. Ale co obdivuji na této osobě je jeho smysl pro právo a statečnost. Tímoleón měl bratr, který byl jiného rázu než on. Toužil po moci a samovládě. A právě na jeho bratru můžeme vidět jaký byl Tímoleón člověk. Když došlo k bitvě Korinťanů proti Argejským a Kleónejským byl Tímoleón zařazen mezi těžkooděnce, avšak Tímofana, jenž velel jezdcům, postihlo kruté nebezpečí. Jeho kůň byl totiž zraněn, shodil ho a on padl mezi nepřátelé.

Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)
Syndikovat obsah