Antická společnost

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Delfský kalendář

Většina měst Řecka si po velkou část antiky udržovala vlastní kalendář. Nikdo přesně neví, jestli Řekové odněkud svůj kalendář převzali, či jej vymysleli sami, faktem však zůstává, že ve všech svých podobách měl stejný základ: luni-solární rok o 12 měsících po střídavě 29 a 30 dnech a jak říká Hérodotos „každé dva tři roky jeden vkladný měsíc.“

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (5 votes)

Cicero o válce a ctnosti

Válka dává prostor změnám, ukazuje hranice lidských možností, odhaluje, co se skrývá v našem nitru. Ve starověku kladli lidé velký důraz na čest, a to jak v době míru, tak během války. Například Cicero, řečník i filosof starověkého Říma, ve svém spise „O povinnostech“ popsal mnoho příkladů statečnosti a ctnosti během války, příkladů, ze kterých by se mohl poučit i moderní člověk.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.7 (11 votes)

Z římské kuchyně

V tomto článku naleznete recepty na římská jídla, která jsem osobně vyzkoušela, jsou vskutku vynikající a ukazují na rozmanitost kuchařského umu starých Římanů. V žádném případě nevynechejte legionářské suchary. Každý voják by je měl mít ve svém váčku jako nouzové zásoby.

Pórkový "salát"

Potřebujete:

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.6 (10 votes)

SPQR

SPQR (či S.P.Q.R.) je zkratka latinské fráze Senatus Populusque Romanus, která v překladu znamená „senát a lid římský.“ Neví se přesně, kdy tato zkratka vznikla, muselo to však být někdy v období římské republiky (6.-1. stol. př. n. l.). Odkazuje totiž na způsob řízení tehdejšího římského státu: moc vychází z lidu (voliči) a je realizována prostřednictvím senátu (volení zástupci).

Zkratka SPQR je tedy jakýmsi podpisem legitimní vlády Říma. Objevuje na římských mincích, na konci veřejných dokumentů, na standartách římských legií, na vítězných obloucích atp. A to nejen v období římské republiky, kdy ještě měla původní význam, ale i za císařství, kdy se její význam posunul spíše do formální roviny.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.8 (6 votes)

Jídlo a pití v antice

Lze bez nadsázky říct, že základy evropské civilizace byly položeny ve starověkém Řecku a Římě. Pokud se zaměříme na oblast stravování, dojdeme k obdobným výsledkům  Zatímco Keltové a Germáni pekli v popelu své placky z nekvašeného těsta, v antickém světě panovaly i v jídle naprosto kultivované a vybrané návyky a způsoby. Protože antické stravování je rozsáhlým tématem, jediný článek na něj stačit nebude. V prvním příspěvku se dočtete o antickém jídelníčku.

Řecký jídelníček

Základem veškerého stravování starých Řeků byl chléb. Řekové archaického období se živili hlavně moučnými plackami, které později vystřídal chléb z kvašeného těsta. Původně byl záležitostí vyšších vrstev, v klasickém období se stal stravou bohatých i chudých.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.4 (36 votes)

Delfy - Jak věštila Pýthie?

Poutníci se v Delfách dozvídali Apollónovi věštby skrze médium. To představovala žena s úředním titulem Pýthie. Pýthie – na rozdíl od většiny starořeckých kněží a kněžek – nezískávaly svůj úřad dědičně. Přestože Pýthie musela pocházet z Delf, mohla být mladá nebo stará, vzdělaná i negramotná, bohatá i chudá.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.1 (7 votes)

Antický humor

Nejen dnešní lidé se rádi smějí. Humor je pravděpodobně tak starý jako lidstvo samo. Ve sbírce vtipů z antického období Na veselé struně, kterou vydalo už v roce 1971 nakladatelství Svoboda, můžete najít nemálo opravdu zajímavých kousků:

- "Stokrát jsem umřel, ale takhle jenom jednou." náhrobní nápis jednoho herce.

- Misogyn se postavil na tržiště a volal: "Bez daně prodám svou ženu!" Když se ho ptali proč bez daně odpověděl: "Aby ji zabavili."

- Jeden občan z Kými se koupal za deště a aby nezmokl, schoval se pod vodu.

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (11 votes)
Syndikovat obsah