Výpisky

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Eurípidés: Médea

Děj a výklad jednoho z nejzdařilejších a nejznámějších Eurípidových děl.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.2 (6 votes)

Brutova řeč k lidu

 Několik dnů poté co Brutus a Cassius zabili božského Caesara a Antonius vedl v senátu spory zda Caesara prohlásit za tyrana a omilostnit vrahy,  rozhodli se Brutus a Cassius jít na Kapitol a promluvit k davu. 

 

Když se Brutus a Cassius dozvěděli, co se stalo, vyslali vyjednávače mezi lid a vyzývali jej, aby přišel na Kapitol. Vzápětí se tam shromáždil početný dav a Brutus k němu promluvil takto:

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.7 (6 votes)

Válka žab a myší (Batrachomyomachia)

Úžasná parodie Iliady přičítaná ve starověku rovněž Homérovi. Vznikla ovšem pravděpodobně až v 5. stol. př. n. l v Athénách.

Děj: Myšák Drobtolov pije vodu z tůně – připluje k němu žabí král Nadmuchřtán, syn Bahnomila a Vodoslavy, a zve ho k návštěvě svého sídla. Myšák mu vleze na záda a plují. Jakmile se myšák octne na vodě, strachy vzývá bohy a chce zase na břeh. Před dvojicí se znenadání ukáže vodní had -> žabák se potopí a nechá myšáka utopit. Jeho poslední slova:

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (9 votes)

Publius Ovidius Naso: Metamorfózy

- název díla pochází od jeho ústředního motivu-> proměn člověka ve zvíře, rostlinu, nesmrtelnou bytost, či přírodninu

- obsahuje skoro 250 básní, zpracovávajících nejslavnější řecké a římské báje. O. je řadí chronologicky – začíná změnami, ze kterých vynikl z dávného chaosu svět a končí přeměnou Caesara v kometu a modlitbou k Augustovi.

- obsah je rozmanitý; líčení jasné, názorné, živé; významnou roli hraje rétorika (dlouhé monology)

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.6 (5 votes)

Aristofanés: Lýsistrata

Tagged:

Děj: ženy z celého Řecka se mezi sebou dohodnou, že budou mužům odpírat sex, dokud neustanou ve válce; Athéňanky v čele s L. navíc obsadí Akropoli, kde starci hlídají státní pokladnu -> tomu nemohou muži odolat, sjednávají mír a ženy se vrací zpět do svých domovů…

-umělecky jedna z nejpůsobivějších A. komedií, významnou roly hrají dialogy mezi dvěma sbory, A. se nevyhýbá ani drsnějším hláškám („Jak hezká je tvoje jeskyňka a jak velebné by v ní bylo přebývat!“)
 

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (1 vote)

Aischylos: Prométheus

Děj: Na začátku přikovává P. ke skále Hefaistos; povzbuzuje ho k tomu moc a síla Diova – P. lká nad svým osudem, neboť kdysi Diovi pomohl, ale on teď, jak zdá, se zapomněl
- starý Okeános mu chce pomoci, ale P. ho od té myšlenky odvrací -> nechce ohrozit nikoho dalšího, sbor Okeánoven pláče
- na scénu vstupuje Íó, které P. prorokuje, že její dávný potomek ho nakonec osvobodí

Váš hlas: Žádná Průměr: 4 (2 votes)

Aristofanés: Oblaky

Tagged:

Děj: dlužník Strepsiadés se chce vyhnout splácení dluhů tak, že se naučí řečnickému umění podle zásady: „Pravdu má ten, kdo ji umí obhájit.“ -> a navštíví sofistickou školu "Myslírnu", v níž vyučuje Sókratés. Zaujme ho, ale protože sám, je příliš starý, rozhodne se poslat do učení svého syna Feidippida.

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (2 votes)

Bitva u Filipp mohla dopadnout jinak

Každému je asi známo, že v roce 42 př.n.l. došlo k bitvě u Filipp, kde se střetly armády Marka Antonia a Octaviana proti Cassiovi a Brutovi. V této poslední bitvě šlo o to, zda republika vydrží či padne. A jistě také víte, že Brutus společně s Cassiem padli. Málokdo však ví, že ačkoliv v této bitvě Brutus zpočátku vyhrával, osud již zřejmě nedovolil, aby republika trvala déle. Prohra republikánů totiž závisela na jedné banalitě.

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.5 (2 votes)
Syndikovat obsah