Římské dějiny

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Antoniovo a Octavianovo spojenectví

Mladý Octavianus, adoptivní syn Gaia Julia Caesara, po jeho zavraždění usiloval o naplnění poslední Caesarovy vůle, v níž ho jmenoval svým dědicem. V cestě mu stál Marcus Antonius, který mu bránil ujmout se dědictví, snad proto, že se obával ztráty moci. Tohoto sporu využil římský senát, který použil Octaviana  ke zničení pro ně obávaného Antonia, neboť Octaviana podporovaly legie bojující kdysi pod Caesarem a střetl se s ním u města Mutiny. Senát poslal spolu s Octavianem konzuly Pansu a Hirtia, aby bojovali s Antoniem. Pansa i Hirtius Antonia přemohli, avšak v bitvě zemřeli Ještě než Pansa zemřel na následek zranění, nechal si zavolat Octaviana a řekl mu:

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.7 (9 votes)

Kyzičtí v Mithridatově válce (88 – 84 př. n. l.)

Římský vojevůdce Lucullus odřízl Mithridata od zásobování jeho vojska a Mithridates hledal jiný způsob  jak ho  znova zásobovat. Domníval se, že když obsadí  Kyzikos u Marmarského moře, obnoví znovu jeho zásobování. 

Ačkoli Mithridates město dobýval nebyl schopen město získat. Pokusil se  město obléhat, ale dlouhé a bezvýsledné obléhání Mithridatovi způsobovalo, že mu docházely zásoby. V jeho táboře se následkem nedostatku potravy a rozklad  mrtvol rozmáhali všeliké infekce. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 3.3 (6 votes)

Matka bohů v druhé punské válce

 Matka bohů, nazvaná Kybelé, která byla uctívaná v Malé Asii, se dostala do Říma během druhé punské války. Kněží této bohyně se nazývali galli, kteří byli kleštěnci a byli označování ženským názvem gallae. Kult se projevoval silnou extázi, kdy během obřadů mnoho mužů bylo zasaženo šílenstvím a mnozí z těch, kteří se přišli jen podívat, odhodili šaty, vstoupili velkým křikem doprostřed a pozdvihli meč. Pak se v extázi vyklestili, běželi městem a v rukou nesli své uřízlé přirození.

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (2 votes)

Viriathus

V době kdy se moc Říma začala upevňovat a expandovala stále silněji do západní Iberie (dnešní Portugalsko), objevil se v tomto kraji hrdina, který by spíše patřil do hómérských hymnů než do skutečné historie. Řím byl v druhé polovině druhého století velmocí, která ovládala velkou část antického světa a žádná jiná velmoc se již nemohla s Římem měřit. A přesto se objevil Viriathus z Lusitánie, který po osm let v letech 147-139 př.n.l. vedl osvobozenecký boj proti Římanům.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.7 (3 votes)

Zamyšlení nad Heliogabalem

Než vyjádřím svou myšlenku, uvedu trochu kdo byl Heliogabalus. Heliogabalus byl císař po Macrianovi, který zabil císaře Bassiana, zvaného též Caracalla. Po zavraždění Caracali Macrianem se po roce vojsko naklonilo k domnělému synovi po Caracallovi, zvaného Varius Avitus a podle boha, kterého uctíval dostal přezdívku Heliogabalus. Vyznačoval se tim, že se vůbec nestaral o provincie a jak napsali staří historikové, žádný jeho otvor v těle nebyl bez poskvrny. Daleko předčil Caligulu, Nera či Domitiana. Záváděl lidské oběti podle nichž pak věštil z vnitřností.

Podivné Antoniovo přátelství s Brutem

Je mylné se domnívat, že Marcus Antonius poté co Brutus zabil Caesara, choval k Brutovi nepřátelské postoje. Kupodivu po zabití Caesara byl Antonius mezi Ciceronem a Plancusem, kteří navrhovali pro spiklence amnestii. Dá se říci, že i dav a významní občané souhlasili se skutkem spiklenců a doprovázeli spiklence na forum.

Váš hlas: Žádná Průměr: 2 (6 votes)
Syndikovat obsah