Římské dějiny

warning: Creating default object from empty value in /home/spqrcz/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Vyšlo nové číslo Živé historie

Už na začátku června vyšlo letní (více než 80ti stránkové) dvojčíslo Živé historie. Hlavním tématem čísla je Tisíc let Svaté říše římské, ale kromě toho se dočtete také o císaři Trajánovi, rytířských řádech působících v Evropě nebo o událostech kolem Mnichova 1938. Přílohou časopisu je tentokrát známá mapa světa z roku 1507 od kartografa Waldseemüllera, na níž bylo poprvé použito slovo Amerika.

Více o obsahu se dozvíte na http://www.epublishing.cz/aktualni-vydani-zive-historie .
Váš hlas: Žádná Průměr: 3.8 (4 votes)

Poslední bitva římské republiky

Píše se rok 42 př. n. l. a u řeckého města Filippoi se schyluje k důležité bitvě mezi Brutem a Cassiem na jedné straně a Markem Antoniem a Octavianem na straně druhé. V této bitvě se má rozhodnout, zda Řím zůstane republikou nebo padne do rukou jedinců. V táboře republikánů rozprávějí Brutus a Cassius o své minulosti, o Caesarovi a všem, co je dovedlo až sem.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.3 (9 votes)

Co by se stalo, kdyby…křesťanství zůstalo sektou

Flavius Claudius Julianus, římský císař, křesťany zván „Odpadlík“, je zcela určitě osobností, která má své místo na vrcholku starověkých dějin. Ačkoli v dětství dostal křesťanskou výchovu, od křesťanství odpadl, přiklonil se k novoplatonismu a snažil se provést náboženské a sociální reformy. Ty však kvůli předčasné smrti nedokončil. Co by se však stalo, kdyby se mu je dokončit podařilo?

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.5 (18 votes)

Obléhání Pergama (190 př. n. l.)

Po porážce Kartága se stal Řím dominantní silou západního středomoří. V Řecku bylo nejmocnější Makedonské království, značný vliv měly ale i Achájský (jiho-západní Řecko) a Aitólský spolek (střední Řecko). V Malé Asii figurovali věrní římští spojenci: Pergamské království vedené Euménem a pak Rhodská republika se silnou flotilou. Pergamské království leželo na západě Anatólie (Malá Asie).

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (5 votes)

Poslední okamžiky Pompejí

"Bylo 24. srpna, asi o jedné hodině s poledne, když mu (Pliniovi staršímu) zvěstuje má matka, že na obloze vyvstává mrak neobyčejné velikosti a podoby," napsal Gaius Plinius mladší svému příteli historiku Tacitovi. 

Plinius mladší, římský spisovatel, byl očitým svědkem toho, jak mizí překrásné město Pompeje, když v roce 79 n. l.  došlo k erupci Vesuvu. Plinius zaznamenal, že z Vesuvu vystupoval ohromný  mrak v podobě pinie, který postupně zahalil Pompeje a další přilehlé oblasti.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.4 (7 votes)

Právě vyšlo: Stručné dějiny Říma - Autoři: Eutropius, Rufius Festus

I když literární historie nepokládá čtvrté století ve vývoji římského písemnictví za zlaté období, přesto se v něm urodilo nemálo kvalitních děl. Zejména pro historickou prózu bylo toto století příznivé. K autorům, kteří přispěli do pokladnice tohoto žánru dobrou hřivnou, patří i dva císařští úředníci Eutropius a Rufius Festus.

Dobytí maloasijského města Xanthos Brutem

Když v Římě propukla občanská válka mezi triumviry a Brutem a Cassiem, nebyla to pouze římská krev, která byla prolévána. Občanské války se zúčastnilo mnoho národů, které stály na jedné či druhé straně a statečněji bránily své spojence. 

Váš hlas: Žádná Průměr: 5 (3 votes)

Vraždění za odměnu

Všechny dosud skryté slabosti se projevují veřejně a lidé se nepřirozeně mění, pokud nemají strach ze zákona a trestu. Například za proskripcí roku 43 př. n. l., kdy mohl kdokoli zabít kohokoli z vybrané skupiny lidí, nejen beztrestně, ale dokonce za odměnu, udávali kvůli majetku synové své otce a ženy své muže. Lidé ze strachu nedůstojně utíkali a ještě v nedůstojnějších podmínkách se schovávali, například ve studních či kanálech.

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.3 (3 votes)
Syndikovat obsah