Hypatia's Album

 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1158.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1159.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1219.
 • strict warning: Only variables should be passed by reference in /home/spqrcz/public_html/modules/photos/photos.module on line 1220.
A total of 12 albums, 103 imageView albumsView imagesFlash View image

Delfy: tholos v ranním a podvečerním slunci

HypatiaPublished in 19 Črv 2010 - 3:26 odpoledneA total of 17 images

Jednou z nejznámějších staveb v Delfách je i takzvaný tholos. Jde o kruhový objekt neznámého určení s průměrem 13,5 metru, který pochází ze 4. století před naším letopočtem. Za jeho architekta pokládají historikové Theodora z maloasijské Fokaie. Budovu z pentelského a eleusínského mramoru původně tvořila kolonáda dvaceti dórských sloupů na obvodu a vnitřní kruhová „cella“ s deseti sloupy korintskými, do níž se vstupovalo portálem orientovaným na jih. Vnějšek stavby zdobily metopy s momentkami z bojů s Kentaury a Amazonkami.

Choirokoitia (Χοιροκοιτία)

HypatiaPublished in 7 Srp 2009 - 1:18 odpoledneA total of 5 images
Kyperská neolitická vesnička Choirokoitia, obývaná mezi 7. a 4. tisíciletím před naším letopočtem, je jednou z nejvýznamnějších lokalit svého druhu ve východním Středomoří. Kruhové domky zdejších obyvatel se zachovaly v tak dobrém stavu, že bylo možné některé z nich rekonstruovat. Průměr odkrytých obydlí se pohybuje mezi třemi a devíti metry. Některé domky zřejmě měly i dvě patra. Část osídlení chránila skoro tři metry tlustá zeď. Vesnice se nachází na břehu řeky (dnes vyschlé), asi šest kilometrů od moře. Její obyvatele, kterých zde podle archeologů mohlo žít i několik set, se živili především lovem, rybolovem, pastevectvím a zemědělstvím. Choirokoitia je od roku 1998 zapsána na seznam kulturního dědictví UNESCO.

Eleutherai (Ελευθέραι)

HypatiaPublished in 28 Čer 2009 - 7:37 odpoledneA total of 7 images
Eleutherai (novořecky Elefthere, anglicky Eleutherae) bylo město a pevnost v severní části Attiky na hranici s Boiótií. Zbytky městského opevnění, které leží na 468 metrů vysokém pahorku, patří k těm vůbec nejzachovalejším v Řecku. Hradby pocházející ze 4. stol. př. n. l. jsou na některých místech skoro tři metry široké a několik metrů vysoké. Výborně se zachovalo šest strážních věží. Cestovatel Pausaniás (2. stol. n. l.) se o Eleleutherách zmiňuje jen krátce (I, 38). Říká, že město dříve leželo v Boiótii, ale jeho obyvatelé toužili po athénském občanství a tak svou vlast připojili k Attice. Podle pověsti přispěli Eleutherší občané k zavedení Dionýsií (svátku Dionýsa) v Athénách. Do Athén totiž přinesli prastarou Dionýsovu sochu, kterou však pyšní Athéňané odmítli přijmout.

Chaironeia (Χαιρώνεια)

HypatiaPublished in 25 Čer 2009 - 12:24 odpoledneA total of 10 images
Je antické město v Boiótii, 14 kilometrů od Livadie. Zde roku 338 př. n. l. porazil Filip II. Makedonský spojená vojska řeckých městských států a ovládl Řecko. Bitva se udála na malé pláni mezi úpatím Thurionu a řekou Kefísem. Thébané, kteří spolu s Athéněny Řeky vedli, postavili nad hrobem svých padlých přes pět metrů vysokou sochu lva. Už ve starověku se socha zřítila a byla částečně pohřbena pod nánosem „věků“. Když se o této soše na začátku 19. století doslechl turecký sultán, chtěl si ji hned nechat převést do Konstantinopole. Ale kvůli náročnosti přepravy obřích částí sochy z vnitrozemí, kde tehdy prakticky neexistovaly cesty, od svého úmyslu upustil. Socha tak zůstala v Chaironeii (dnešní výslovnost Cheronia) a na začátku 20. století byla restaurována.

Orchomenos (Oρχομενός)

HypatiaPublished in 8 Květen 2009 - 7:18 odpoledneA total of 14 images
Orchomenos je starobylé řecké město v severní části Boiótie, u západního břehu někdejšího Kópajského jezera, které bylo už ve starověku vysušeno. Místo bylo osídleno od mladší doby kamenné, ale největšího rozkvětu dosáhlo za vlády tzv. Minyjců. Minyjci, původem z Thesálie, prosluli výrobou keramiky a také budováním pevností. V Orchomenu se po nich zachovala kupolovitá hrobka ze 14. století př. n. l., kterou objevil slavný německý archeolog Heinrich Schliemann. Ve druhém století našeho letopočtu, když Orchomenos navštívil cestovatel Pausaniás ještě byla tato hrobka přístupná a dokonce měla i střechu. Na Pausania udělala velký dojem. Zapsal si, že „je pravý div v Řecku, ba nezůstává v pozadí ani za stavbami v cizině.“ (Paus. Cest.

Panopeus (Πανοπεύς)

HypatiaPublished in 17 Dub 2009 - 8:37 odpoledneA total of 9 images
Na cestě z Chaironeie do Delf, na kopci uprostřed úžasné krajiny, leží pozůstatky starověkého fóckého města Panopeus. O Panopeu „proslulém reji“ (Hom. Od., XI, 581) se zmiňuje už Homér. Podle Iliády odtud pocházelo i mnoho řeckých bojovníků před Trójou. Homér jmenovitě zmiňuje jistého Schedia, který „nejlepší z Fóků, jenž ve městě Panopeus jménem, obýval ve svém domě a četným panoval mužům.“ (Hom. Il., XVII, 306). Dnešnímu návštěvníkovi by se mohlo zdát, že panopeuské hradby snad ani nebylo možné dobýt, ve skutečnosti však město podlehlo dobyvatelům hned několikrát: za časů Xerxa, Filipa Makedonského a dobyto bylo také Římany.

Kerameikos

HypatiaPublished in 6 Bře 2009 - 9:50dop.A total of 11 images
Kerameikos byl hlavním hřbitovem starověkých Athén. Dnes je poklidným málo navštěvovaným místem, které poskytuje dostatek klidu k přemítání nejen o starověku, ale i o obecných otázkách života a smrti. Vnímajícímu člověku nedá příliš práce, aby si zde představil Perikla, pronášejícího svou slavnou řeč nad mrtvými a povzbuzujícího občany ke společnému boji s nepřítelem. Za vidění určitě stojí asi stometrový úsek tzv. Ulice Hrobů. Její výstavba začala už ve 4. stol. př. n. l. Po obou jejích stranách stojí hroby zámožných Řeků. Například hrob Dionýsia z Kollytosu kryla sloupová stéla, která nesla mohutného býka z pentelického mramoru. Jiné, jednodušší stély jsou mnohem dojemnější.

Fórum Romanum v Athénách

HypatiaPublished in 3 Bře 2009 - 7:26dop.A total of 17 images
Pokud si myslíte, že Fórum Romanum bylo pouze v Římě, nemáte tak docela pravdu. Římská tržiště (jak by se fórum dalo také přeložit), vyrůstala za římského panování po celém tehdy známém světě. Jedno takové fórum se nacházelo i v Athénách. Leželo na východ od staré agory, těsně pod Akropolí. O jeho vybudování se zasloužili Caesar a Augustus mezi lety 19-11 př. n. l. Jeho hlavní součástí byla obdélníková budova (111x98m) s otevřeným prostranstvím, které obklopovala iónská kolonáda s obchody, skladišti a kašnou. Fórum mělo dva hlavní vstupy. Do dnešních dnů se poměrně dobře zachovala tzv. Brána Athény Archegetis, darovaná městu Caesarem a Augustem. Bránu tvoří čtyři dórské sloupy, které podpírají trojúhelníkový štít.

Chrám Dia Olympského v Athénách a okolí

HypatiaPublished in 2 Bře 2009 - 12:57 odpoledneA total of 9 images

Chrám Dia Olympského v Athénách byl vůbec největším chrámem v Řecku. Diovi ho roku 131 n. l. zasvětil římský císař Hadrián. Na délku měřil přes 110 metrů a na šířku skoro 50. Z původních 104 sloupů se jich do dneška zachovalo pouze patnáct. Přesto působí momumentálním dojmem i dnes.