Rozjímání nad osudem

Tagged:

Lidstvo je hnáno osudem do víru událostí. Někdy si přejeme sebevíc, aby se události vyvíjely podle našeho přání a se všemi prostředky, které k tomu máme, se tak nestane. Pak se stane, že nemáme ani prostředky a dotkneš se bez obtíží cíle. Často jsme hnáni i tam, kam nechceme. Když rozpoznáme naše schopnosti, možnosti a síly, lepé zjistíme, zda se vrhnout do nejistých událostí. Poznat sám sebe je však nejtěžší úkol, který se člověku může dostat.

Perský král Xerxes, když odmítal tažení proti Řekům, byl nakonec přinucen osudem, který se mu zjevil v podobě silného muže, aby táhl proti Athénám. Rozum mu radil, aby nic takového nepodnikal, ale nakonec přinucen světovou nutností musel.

Seneca řekl: „Osud, kdo mu naslouchá, toho vede, kdo se mu vzpírá, toho vleče.“

Ještě nehodnoceno. Buďte první :-)