Pět lidských pokolení

Kdyby se nějaká lidská vlastnost dala označit za tu úplně nejtypičtější, byla by to zvědavost. Od doby, kdy se člověk poprvé podíval na hvězdné nebe a začal přemýšlet o tom, co jsou hvězdy, co je oheň a proč vlastně existuje země, začal si vytvářet mytologii, která zahrnovala nejen bohy, ale i dějiny lidského rodu. Své „dějepisné“ mýty měli i staří Řekové. Například podle básníka Hésioda (žil na přelomu 8. a 7. stol. př. n. l.) by se dějiny lidstva daly rozdělit do pěti „kovových“ období. 

První lidské pokolení, zlaté, podle Hésioda žilo už v době, kdy na Zemi panoval mocný Kronos. Zatímco na bohy byl Kronos velmi přísný, lidé za jeho vlády prožívali svůj zlatý věk. Žili stejně jako bozi: neznali žádné starosti, nemoci, nestárli, nemuseli pracovat, protože země jim sama vydávala své plody. Jediné, v čem se lišili od bohů, byla smrtelnost.

Když tito lidé vymřeli, nahradilo je další pokolení, stříbrné. Šlo o bytosti dlouhověké, ale zpupné a pyšné. Proto je Zeus vyhladil a místo nich stvořil lidi bronzové. V bronzovém věku se rodili lidé bojovní a zlí. Měli bronzové zbraně, nástroje a dokonce i domy. Ve válkách, které tak rádi vedli, se nakonec sami navzájem pobili.

V pořadí čtvrtý lidský věk byl opět bronzový, ale lepší než předchozí. V této době žili héroové (hrdinové), potomci bohů a smrtelných lidí. Někteří z nich statečně padli v bitvách před Thébami či Trójou, ostatní bydlí na Ostrovech blažených a jejich králem je Kronos, kterého Zeus po odpykání trestu propustil z Tartaru.

Poslední lidský věk, do něhož patříme i my, je železný. Železné pokolení se neustále lopotí, aby se uživilo, trpí nemocemi a stářím. Stále se trápí, ať už starostí o své blízké nebo kvůli nejrůznějším tělesným bolestem. Jen sem tam jim bohové „ke zlému přimísí dobré.“ Nic však netrvá věčně a tak básník Hésiodos předpověděl konec i tomuto pokolení. Bohové ho podle něj potrestají tím nejkrutějším možným způsobem: vznesou se na Olymp a železné lidi nechají samotné, napospas zlu a bezcitnému Osudu...

Nenaplnilo se už Hésiodovo proroctví?

---------------------------------------------------------------------------------------

Literatura

Hésiodos: Zpěvy železného věku. Svoboda, Praha 1990.

 

 

Váš hlas: Žádná Průměr: 4.3 (12 votes)